NVWA start naleefmeting dierenwelzijn varkenshouderij

Hoe is het gesteld met het dierenwelzijn bij varkenshouderijen? Dat wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf 20 november beter in beeld krijgen door inspecties uit te voeren die onderdeel zijn van een naleefmeting. De resultaten van de naleefmeting gaat de NVWA gebruiken om toekomstige inspecties gerichter uit te voeren.

NVWA+start+naleefmeting+dierenwelzijn+varkenshouderij
© Varkens Archief

De NVWA voert jaarlijks inspecties uit bij varkenshouderijen om het welzijn van varkens te controleren en treedt handhavend op als er overtredingen worden vastgesteld.

Tijdens de inspecties voor deze naleefmeting letten de inspecteurs extra op hokverrijking, het alarmsysteem voor uitval van de ventilatie en het stalklimaat. Ook besteden ze aandacht aan het couperen van staarten van varkens.


Nood- en alarmsysteem

Sinds 1 juli 2023 gelden er aangescherpte regels voor alarmsystemen in stallen in geval de ventilatie uitvalt. Een alarmsysteem is verplicht in stallen die zijn voorzien van kunstmatige ventilatie. Dit kan betekenen dat veehouders alarmsystemen moeten aanpassen. Het alarmsysteem moet maandelijks worden getest. Ook gelden er eisen wat betreft de registratie van de uitgevoerde testen en de bewaartermijn van die gegevens. Verder moet de veehouder beschikken over een alarmplan.

Voor de nieuwe regels voor het alarmsysteem en het alarmplan geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2024. Tot het nieuwe jaar krijgen varkenshouders alleen een waarschuwing als ze deze nieuwe regels niet naleven. Vanaf 1 januari 2024 kan een varkenshouder direct een boete krijgen als tijdens een inspectie blijkt dat het alarmsysteem niet aan de nieuwe eisen voldoet.

Per 1 juli 2024 gelden ook aangescherpte regels voor noodsystemen in stallen. In een stal met kunstmatige ventilatie moet vanaf deze datum een noodstroomaggregaat aanwezig zijn.


Stalklimaat

De inspecteurs van de NVWA beschikken over apparatuur om de concentraties van ammoniak en koolstofdioxide in de stal te meten. Tijdens de inspecties voor de naleefmeting verrichten ze bij een deel van de bedrijven metingen om inzicht te krijgen in de concentratie van deze gassen in de stal.

Als tijdens inspecties te hoge concentraties ammoniak en koolstofdioxide worden gemeten en de inspecteurs ook dieren aantreffen met symptomen die verband houden met het stalklimaat, dan treden ze handhavend op.


Staarten couperen

De Nederlandse varkenshouderij heeft de ambitie uitgesproken om stapsgewijs en verantwoord naar vitale varkens met een krulstaart te gaan. Onder andere hokverrijking speelt een belangrijke rol bij het stoppen met het couperen van staarten. Uit eerdere inspectieresultaten bleek al dat hokverrijking een aandachtspunt blijft.

De NVWA wil door verkennende gesprekken onder andere in kaart brengen of varkenshouders voldoende inzicht hebben in de mate van oor- en staartbijten op hun bedrijf. Ook kijken ze of er een risicobeoordeling is gemaakt en welke maatregelen er zijn getroffen om staartbijten en andere gedragsstoornissen zoveel mogelijk te voorkomen. Aan het gesprek is geen handhaving gekoppeld.

Via de inspecties hoopt de NVWA inzicht te krijgen in welke onderwerpen goed worden nageleefd en welke extra aandacht en prioriteit nodig hebben om het dierenwelzijn van varkens te verbeteren. De naleefmeting moet uiteindelijk een zo volledig mogelijk beeld geven van de stand van zaken in de varkenshouderij in Nederland. Met de resultaten uit de naleefmeting kan de NVWA gerichter inspecteren en communiceren over de welzijnsonderwerpen waarvoor aandacht en prioriteit nodig zijn.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer