Aansluiting kennis op praktijk is cruciaal bij Leven Lang Leren

Een Leven Lang Ontwikkelen is een van de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. In het Westland is de ontwikkeling van de Flora Campus een belangrijke bouwsteen om een voorlopersrol te blijven vervullen in de tuinbouw.

Aansluiting+kennis+op+praktijk+is+cruciaal+bij+Leven+Lang+Leren
© Bert Hartman

'Het Westland is veel meer dan groenten, bloemen en planten,' stelt onderwijswethouder Anko Goudswaard. 'Deze regio heeft ook veel te bieden op het vlak van kennis en innovatie. We spelen daarin wereldwijd een voortrekkersrol. Om die te behouden, moeten we blijven investeren in onderwijs.'

Voor hr-adviseur Natasja Cornelisse bij Nolina Kwekerijen in het Zuid-Hollandse Woubrugge zijn onderwijs en bijscholing al jaren kerntaken. 'We investeren veel in onze medewerkers, bieden hun alle kansen om door te groeien met cursussen en praktische sessies op het bedrijf, in groepsverband. We zoen dat meestal niet te lang om de medewerkers gemotiveerd te houden voor het leren.'


Doorgroeien

Cornelisse werkt al meer dan dertig jaar bij de plantenkwekerij. Ze heeft zelf aan den lijve ervaren hoe het is om door te kunnen groeien. 'Ik kwam ooit binnen als uitzendkracht met het idee om twee weken te blijven, om zo wat bij te verdienen, maar ik zit er nog steeds. Ik heb allerlei functies binnen het bedrijf vervuld en me allerlei nieuwe vaardigheden eigen gemaakt.'

We grijpen elke kans aan om mensen te motiveren met nieuwe kennis

Natasja Cornelisse, hr-adviseur bij Nolina Kwekerijen in Woubrugge

Nolina Kwekerijen neemt deel aan de pilot Leven Lang Ontwikkelen. 'Dat past goed in onze filosofie. Eigenlijk grijpen we elke kans aan om de ruim tachtig vaste medewerkers extra te motiveren met nieuwe kennis en vaardigheden. Maar ook de tientallen uitzendkrachten en scholieren stimuleren we om bij te leren', licht de hr-adviseur toe.

Het leeraanbod is groot, stelt Cornelisse. Zo maakt de plantenkwekerij gebruik van de diensten van Terra Trainingen, FlowerAcademy.NL, Stigas, Kasgroeit en verschillende mbo- en hbo-opleidingen van Aalsmeer tot en met Naaldwijk. Belangrijk is de aansluiting op de praktijk. 'Daar ligt een taak voor de onderwijsinstelling, maar dus ook voor ons. Wij moeten aangeven wat we nu nodig hebben en vooral ook wat we voor later zinvol vinden.'


Vier o's

In de Flora Campus in Naaldwijk komen de vier o's samen: onderwijs, ondernemen, onderzoek en overheid, stelt Goudswaard trots vast. 'Om het Westlandse bedrijfsleven en de tuinbouw verder te ontwikkelen, is het van het belang om te bepalen waar de werknemer van de toekomst aan moet voldoen.'

Dat gaat verder dan het klassieke klaslokaal. Het onderwijs verandert voortdurend, merkt de wethouder, die ruim twintig jaar in het onderwijs werkte, waarvan de laatste periode als directeur van twee middelbare scholen in het Westland. 'Wat dat betreft vind ik het een eervolle opdracht om nu actief mee te bouwen aan de campus.'


Motivatie

Belangrijk motief is om verbinding te maken tussen theorie en praktijk, stelt Goudswaard. 'Die directe aansluiting zorgt ervoor dat leerlingen en studenten gelijk merken waar ze voor leren. Dat motiveert. Op de campus brengen we dat fysiek bij elkaar.'

Goudswaard was daar al een groot voorstander van toen hij nog in het onderwijs actief was. 'Ik gaf bij wijze van spreken graag les met de ramen open, zodat geluiden binnenkomen, maar ook andersom. Dat zorgt voor energie. Een mooi voorbeeld vind ik de student die de gevolgen van de Brexit in kaart moest brengen. Hij presenteerde de uitkomsten zelf voor het zaadveredelingsbedrijf dat het vraagstuk had geopperd. Dat is iets anders is dan een spreekbeurt.'


Wethouder Anko Goudswaard van Westland was jarenlang zelf actief in het onderwijs.
Wethouder Anko Goudswaard van Westland was jarenlang zelf actief in het onderwijs. © Gemeente Westland

Cornelisse gelooft ook in die aanpak. 'We hebben de laatste jaren bewust meer structuur in onze scholingstrajecten aangebracht. Voorheen ging dat meer ad hoc, op basis van individuele vragen van medewerkers of door het aanbod van kennisinstellingen.'

Nolina Kwekerijen werkt sinds kort met talententeams, die gezamenlijk verbeteringen bedenken voor actuele vragen. 'Wat betreft stages hebben we een geweldige coördinator in huis. Die weet enthousiaste scholieren en studenten aan ons te binden of in elk geval voor de tuinbouw te interesseren. De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot', zegt de hr-adviseur.


Kansen in technologie

In het Westland is dat vraagstuk ook actueel, zegt de wethouder. 'Er moeten oplossingen worden bedacht om de krapte het hoofd te bieden. Er liggen kansen in de technologie, maar die moeten wel goed worden toegepast op bedrijven. Schaalvergroting stelt de sector voor nieuwe uitdagingen. Bedrijven specialiseren, wat extra specialistische kennis en vaardigheden vergt.'

Er zijn geweldige technologische ontwikkelingen, weet Goudswaard. 'Laatst kreeg ik een demonstratie van robots die tomaten plukken en drones die het gewas monitoren. Goed personeel blijft cruciaal om dat in goede banen te leiden. De Flora Campus faciliteert daarin, mede door de directe lijnen met bedrijven en onderzoeksinstellingen.'


Maatwerk

Nolina Kwekerijen steekt steeds meer in op maatwerk. 'Voor elke functie zijn er andere behoeften. Voor de productiegroepen mogen sessies niet te lang duren en moeten praktisch zijn ingestoken', zegt Cornelisse.

'Door de schaarste leiden we zelf onze technische dienst en kwekers op. We doen dat met instellingen die trainingen op maat verzorgen. Laatst rondde iemand een hbo-opleiding af volledig buiten de tuinbouw om. Dat steunen we om zo een gemotiveerde medewerker te behouden', benadrukt de hr-adviseur.

Dat alles begint zijn vruchten af te werpen, merkt Cornelisse. 'Medewerkers zijn eerder bereid om in hun taken te rouleren, omdat ze zekerder zijn van zichzelf. Het maakt het werk voor hen afwisselender en voor de kwekerij zijn mensen breder inzetbaar.'


'Klimaat is gunstig voor ontwikkeling Flora Campus'

De Flora Campus in Naaldwijk moet over vier jaar dé plek zijn voor de doorgaande leerlijn, vindt de Westlandse onderwijswethouder Anko Goudswaard. 'Een plek waar onderzoek plaatsvindt en waar het bedrijfsleven ook fysiek samenkomt. Dat gebeurt nu al op het World Horti Center met een beursvloer voor bedrijven, naast de onderzoeksinstellingen. Ze hebben al veel ervaring opgedaan met allerlei soorten kruisbestuiving, doordat ze bij elkaar zitten in één gebouw. Dat concept heeft al bewezen dat de synergie werkt.' Volgens Goudswaard moet er nog veel gebeuren. 'De intentieverklaringen liggen er, maar er moeten nog gronden worden aangekocht om te kunnen bouwen. Als gemeente hebben we daarin vooral een verbindende rol', licht hij toe. 'De urgentie wordt gevoeld en het perspectief wordt ingezien in alle geledingen. Het klimaat is dus gunstig. Iedereen wil wel aanschuiven aan tafel. Maar omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn, is het goed om het gemeenschappelijke doel helder te krijgen en te houden en de route ernaartoe samen af te leggen', zegt de wethouder. Goudswaard is ervan overtuigd dat er nog meer perspectief ligt in gezamenlijk streven naar een Leven Lang Ontwikkelen. 'Met de Flora Campus breiden we de schaalgrootte verder uit, maar niet om het groeien op zich. Het is vooral goed om steeds kritisch na te blijven denken over de werknemer van de toekomst. Dat is een dynamisch proces dat veel verder gaat dan vakken als rekenen of taal beheersen. De focus moet vooral liggen op vaardigheden en op de toepassing in de praktijk in een voortdurend veranderende wereld.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer