Regels voor transport, slachten bij hitte en doden eendagshaantjes

Naar verwachting komen er in de zomer van 2024 nieuwe regels voor veetransport bij hitte. Ook naar de slachttijden wordt gekeken. Afspraken over de transportduur vergen Europese afstemming, antwoordt demissionair landbouwminister Piet Adema op Kamervragen. Doden van eendagshaantjes wordt uitgefaseerd.

Regels+voor+transport%2C+slachten+bij+hitte+en+doden+eendagshaantjes
© Twan Wiermans

Over het algemeen wordt er door de verschillende sectoren goed geanticipeerd op hitte door vroeger te slachten. In 2022 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alle aanvragen voor vroeger certificeren kunnen honoreren. Dat blijkt uit de evaluatie van het nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen.

Voor het opstellen van regels over de maximumtemperaturen voor veetransport wacht Adema nog op de impactanalyses van een aantal diersectoren. Hij heeft opnieuw gevraagd om deze aan te leveren. Daarnaast begint er binnenkort een internetconsultatie over dit onderwerp. Bij het instellen van een nieuwe regel over maximumtemperaturen zijn de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid voor de toezichthouder ook punten waar de minister rekening mee moet houden. Doel is om de nieuwe regels per juli 2024 in te voeren.


Analyse vervroegd slachten nodig

De sector wil nog meer ruimte om de slachttijden bij extreme temperaturen te vervroegen. Daar wordt positief op gereageerd. De pluimvee- en roodvleessector is meermaals gevraagd om een analyse van het mogelijke effect van deze vervroeging van slachttijden. Op 6 oktober heeft de minister opnieuw dringend gevraagd hier een antwoord op te geven.

Een verlaging van de slachtsnelheid komt er niet zomaar, alleen als er risico's zijn voor het dierenwelzijn die direct verband houden met de slachtsnelheid. Wel zal er worden gewerkt met de methode 'three strikes out'. Bij drie ernstige overtredingen wordt de erkenning van een slachthuis of transporteur ingetrokken. Verder komt er een roulatiesysteem voor de NVWA-teams. Voor de pluimveesector begint dat per 1 november. Voor de roodvleessectoren in de eerste helft van 2024.


Transportduur en leeftijd kalveren

Het verhogen van de transportleeftijd van kalveren naar vier weken is de inzet van de minister. De verwachting is dat dit tot een betere gezondheid en meer dierenwelzijn moet leiden. De eerste ervaringen met kalveren van vier weken leeftijd vanuit Duitsland zijn deels positief, maar nog van korte duur.

De verhoging van de transportleeftijd heeft impact op de hele keten. De kosten voor de melkveehouder nemen toe. De kosten voor de kalverhouder dalen in principe. Het transport zal duurder worden, omdat er minder kalveren op een wagen kunnen. Als Adema de transportleeftijd verhoogt, geldt dit alleen voor Nederland. Hij ziet daarom het liefst dat hier Europese afspraken over worden gemaakt. Eind dit jaar zou dat kunnen bij de herziening van de Europese Transportverordening.

Ook voor de transportduur zijn Europese afspraken nodig. Een transport van kalveren langer dan acht uur is nu nog toegestaan. Het rapport van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) over welzijn tijdens transport geeft aan dat een transport langer dan acht uur welzijnsrisico's met zich meebrengt. Adema heeft daarom meermaals in Europa aangegeven dat de transportduur onder de acht uur moet blijven.


Geen eendagshaantjes doden per 2026

In overleg tussen de sectoren, de Dierenbescherming en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is besloten dat er per 2026 geen eendagshaantjes meer worden gedood van legrassen voor de productie van tafeleieren voor de Duitse en Nederlandse markt. De sectorpartijen zijn begonnen met het uitwerken van een roadmap om dit doel te behalen.

Een gedegen afname van de eieren, het betalen van een reële prijs, her verder ontwikkelen van in-ovotechnieken en duurzaam en dierwaardig houden van opfokhanen en mogelijkheden voor dubbeldoelkippen horen hierbij.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  17° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer