Avined stapt uit overleg Convenant dierwaardige veehouderij

Pluimveekoepel Avined stapt uit het overleg in het kader van het Convenant dierwaardige veehouderij nu het landelijk bestuur van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) principiële bezwaren heeft tegen de gehanteerde procedure en het tijdspad. De andere partijen binnen Avined blijven praten.

Avined+stapt+uit+overleg+Convenant+dierwaardige+veehouderij
© Twan Wiermans

Met het opstappen van de NVP staat niet meer de volledige achterban van Avined achter de gesprekken en stapt Avined als organisatie uit de gesprekken. De overige partijen, zoals de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP, de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie en de Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens gaan door met de gesprekken.

De NVP vindt dat bij een convenant gezamenlijke afspraken worden gemaakt op basis van consensus. Omdat dit nog niet is gelukt, moesten de partijen binnen dit overleg een eigen plan inleveren voor het uitvoeren van een impactanalyse. Volgens de NVP zal dit niet bijdragen aan het bereiken van consensus.

Ook is de NVP van mening dat Nederland in de basis dierwaardig is, wanneer het gaat om de zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij. Zo scoort Nederland zeer hoog in de World Animal Protection Index. De Nederlandse pluimveehouderij voldoet aan Europese wet -en regelgeving en heeft de laatste decennia forse transities doorgemaakt.


Aanpassingen

Daarnaast vindt de NVP dat eventuele aanpassingen zorgvuldig tot stand moeten komen, met ruimte voor wetenschappelijke onderbouwing en het ontwikkelen van draagvlak. Door de opgelegde tijdsdruk ontbreekt volgens de organisatie de ruimte voor zorgvuldigheid.


Verder ziet de organisatie onvoldoende goede bedoelingen en intenties voor het invullen en borgen van de conditionaliteiten. Het is aannemelijk dat ook wanneer deze voorwaarden niet worden ingevuld, de sector wordt gedwongen 'te leveren' op de andere elementen van het convenant. Dat zou de hele pluimveesector in grote problemen kunnen brengen.

Ook zou de NVP graag zien dat eerst wordt gekeken naar de Europese herziening van de wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De organisatie ziet liever dat Nederland zijn ambities hierop afstemt en niet blind voor de troepen uit gaat lopen.


Rust

De NVP adviseert om de komende periode rust te betrachten en door te werken aan passende en deugdelijke wet -en regelgeving ter invulling van het amendement op de Wet dieren, die de goede, huidige, zorg voor de dieren beschrijft en die misstanden helpt te voorkomen. De NVP wil hieraan een bijdrage leveren, wanneer de bezwaren in acht worden genomen.

Avined heeft een voorkeur voor een convenant vanuit de sector, de Dierenbescherming en de overheid. De vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP blijft zich inzetten om tot een Convenant dierwaardige veehouderij te komen. De organisatie noemt het proces ingewikkeld, maar 'zeer belangrijk' voor de toekomst van de pluimveehouderij.

Komt er geen convenant en wordt de reparatiewet niet aangenomen, dan treedt halverwege volgend jaar het amendement in werking. 'Dan zijn we nog veel verder van huis en hebben we er niets meer over te zeggen. We zullen als sector op het gebied van dierenwelzijn richting 2040 stappen zetten, zoals we al decennialang doen', zegt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  1° / 0°
  85 %
Meer weer