Fertigatie bewijst opnieuw meerwaarde in zaaiuienteelt

In het vierde jaar dat teeltspecialist Van Iperen experimenteert met fertigatie in zaaiuien, wordt opnieuw de meerwaarde hiervan bewezen. De bruto-opbrengst van fertigatie in uien geteeld op ruggen steekt met 98 ton per hectare ver uit boven het traditionele vlakveldssysteem. In dat object kwam de bemonsterde oogst uit op 75 ton per hectare bruto.

Fertigatie+bewijst+opnieuw+meerwaarde+in+zaaiuienteelt
© Job Hiddink

De goede resultaten laten volgens akkerbouwadviseur Johan Aarnoudse van Van Iperen nogmaals zien dat met fertigatie meer groeikracht in zaaiuien is te realiseren. 'Daarbij blijkt ook het teeltsysteem veel invloed te hebben op de vochtvoorziening en het watervasthoudend vermogen', zegt hij.

Aarnoudse presenteerde vorige week vier objecten tijdens de Uiendag op proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. De uien in de proef werden gezaaid op 22 april en zijn van het middenvroege ras Hyway. Voor het zaaien zijn 4,2 zaaieenheden gebruikt. 1 zaaieenheid is goed voor 1 miljoen uienzaden. Van Iperen startte half juni met fertigeren.


De bemonstering vond plaats op 22 augustus, twee dagen voor de Uiendag. Van het veld waar de uien volgens het traditionele systeem vlakvelds groeien, haalden de teeltspecialisten een bruto-opbrengst van 75 ton per hectare uit de grond.

Gerekend met een percentage van 20 procent blijft daar netto 60 ton van over. 51 procent van de uien viel in de maatsortering 60 millimeter opwaarts. Het object kreeg in totaal 170 millimeter water toegediend.


Uienbed verhogen

De resultaten zijn op een verhoogd uienbed met dezelfde watergift al een stuk beter, meldt Aarnoudse. 'Met dezelfde watergift oogstten we hier 88 ton bruto per hectare. Netto blijft daar 70 ton van over. Dus alleen al door het bed te verhogen plust de opbrengst met 10 ton per hectare.'

Daarnaast mat de teeltspecialist meer uien in de categorie 60 millimeter opwaarts: 70 procent. Het derde en vierde object betreffen de proeven waarbij de uien op ruggen van 75 centimeter groeien. Na het frezen zijn de ruggen met een gladde rol aangeaard.


18 ton meer

Het derde object waarbij de uien een volledige watergift van 170 millimeter kregen toegediend, resulteerde in een oogst van bruto 98 ton per hectare. Daar blijft netto zo'n 78 ton van over. Dat is dus 18 ton meer dan de oogst van het vlakveldssysteem. Het aantal uien in de categorie 60 millimeter opwaarts valt met 53 procent wat tegen.

Het vierde object betreft ook een ruggenproef, maar daarbij was de watergift met 115 millimeter in totaal een stuk minder. De bruto-opbrengst kwam uit op 86 ton per hectare, waar netto 69 ton van overbleef. Het aantal uien in de maatsortering 60 millimeter opwaarts valt met 44 procent wat tegen.

Volgens Aarnoudse is het leggen van de fertigatieslangen in de ruggenteelt wel een stuk lastiger. 'Je hebt veel losse grond nodig om de slangen 3 tot 4 centimeter onder de grond te krijgen. Na het ruggenfrezen is daarvoor een stuk minder grond beschikbaar.'


Irrigatie met brak water

Coöperatie CZAV vergeleek op proefboerderij Rusthoeve in negen objecten irrigatie met zoetwater met brakwaterirrigatie. CZAV-teeltadviseur Peter de Broekert concludeert voorzichtig dat zaaiuien nog opvallend goed tegen zoutwater kunnen. 'Op het oog zie je hier nu weinig verschillen tussen de objecten. Het is alleen onbekend wat het zout doet met de bodem op de langere termijn.' In de vijf brakwaterobjecten werden de uien bevloeid met water met een electrical conductivity (EC)-waarde van 8. Daaraan zijn middelen toegevoegd om het water beter te verdelen. De objecten hebben verdeeld over twaalf beurten in totaal ruim 80 millimeter water gekregen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  20° / 8°
  10 %
 • Maandag
  21° / 10°
  5 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
Meer weer