Piekbelastersregeling van start, agrarisch ondernemers kunnen zich melden

Agrarisch ondernemers met bedrijven die een hoge stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen vanaf vandaag deelnemen aan de aanpak piekbelasting. Ondernemers kunnen kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen.

Piekbelastersregeling+van+start%2C+agrarisch+ondernemers+kunnen+zich+melden
© Dirk Hol

Op de website aanpakpiekbelasting.nl kunnen ondernemers informatie vinden over de mogelijkheden en regelingen binnen de aanpak. Op de website staat ook een verwijzing naar een tool waarmee ze, door het invoeren van actuele bedrijfsgegevens, kunnen zien of hun bedrijf valt onder de aanpak piekbelasting. Daarnaast is er een speciaal telefoonnummer waar ze zich kunnen melden met vragen.

De aanpak richt zich op een groep van zo'n drieduizend voornamelijk agrarisch ondernemers van wie wordt verondersteld dat zij veel stikstof uitstoten op Natura 2000-gebieden. Ze kunnen meedoen met de aanpak piekbelasting als ze, binnen 25 kilometer rond de onderneming, minimaal 2.500 mol stikstofdepositie per jaar op stikstofgevoelig Natura 2000-areaal veroorzaken waarop de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Daarbij wordt gekeken naar de feitelijke bedrijfsactiviteiten in 2021, niet de vergunde.


Ondersteuning

Volgens stikstofminister Christianne van der Wal ligt de nadruk op bedrijven in Gelderland en rondom de Veluwe, en een stuk minder in bijvoorbeeld de kustprovincies. De overheid biedt deze agrarische bedrijven naar eigen zeggen uitgebreide ondersteuning bij de keuze voor (een combinatie van) innoveren, omschakelen, extensiveren of verplaatsen. Of bij vrijwillige beëindiging van de activiteiten. De focus ligt volgens Van der Wal op de eigen ideeën van de ondernemer ten aanzien van zijn toekomstperspectief.

Verder wil de overheid gezamenlijk optrekken met lagere overheden om 'zo goed mogelijk zorg te dragen voor de sociaaleconomische impact die dit heeft op de leefomgeving' in bepaalde gebieden.


Vrijwillig, maar wel aangemoedigd

Ondernemers krijgen volgens de minister voldoende tijd om een keuze te maken. Zij die al weten wat ze willen, hoeven niet lang te wachten en kunnen op korte termijn een aanvraag indienen. Deelname is vrijwillig, benadrukt Van der Wal, maar wordt wel aangemoedigd.

'Bedrijven die er nu voor kiezen niets te doen, lopen een grotere kans om op een later moment – binnen het gebiedsproces – alsnog invulling te moeten geven aan de verduurzamingseisen, die voortkomen uit zowel de natuur- en stikstofopgave, als de klimaat- en wateropgave', schrijft de minister in haar brief. Ze benadrukt dat ze met de regeling wil voorkomen dat verplichte maatregelen nodig zijn om tot stikstofreductie te komen.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders kunnen onder dezelfde voorwaarden deelnemen als andere ondernemers. Dat kan voor hen direct een mogelijkheid zijn op legalisatie. Bij een voldoende forse reductie, bijvoorbeeld door innoveren, omschakelen en/of extensiveren, kunnen zij hun bedrijfsactiviteiten onder de eerder toegestane emissieruimte terugbrengen. Daarna zijn hun activiteiten legaal voor de Wet natuurbescherming.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer