SCP: overheid moet meer naar zorgen platteland luisteren

Inwoners van plattelandsgemeenten buiten de Randstad zijn gemiddeld somberder over de kant die het opgaat met Nederland dan inwoners van steden binnen en buiten de Randstad. De overheid moet naar de onderliggende zorgen luisteren en de problemen oplossen, en niet sturen op het gevoel van onbehagen, stelt het SCP in eigen onderzoek.

SCP%3A+overheid+moet+meer+naar+zorgen+platteland+luisteren
© Dirk Hol

De opvatting dat politiek Den Haag onvoldoende oog heeft voor de regio waar de mensen wonen, is volgens de onderzoekers een belangrijke factor van het onbehagen in plattelandsgemeenten. Maar de verschillen tussen bewoners binnen gebieden zijn nog altijd groter dan die tussen de gebieden, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In grote steden wonen, net als op het platteland, ook mensen met een grote mate van maatschappelijk onbehagen.

Volgens het SCP is een betere regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer nodig om het maatschappelijk onbehagen bij inwoners van plattelandsgemeenten buiten de Randstad te verminderen. Zeker in beleidsdossiers rond de energietransitie en stikstofproblematiek is een brede maatschappelijke betrokkenheid vanuit heel Nederland onmisbaar, vinden de onderzoekers.

Het is volgens Sociaal en Cultureel Planbureau belangrijk om het gevoel van mensen te erkennen dat de landelijke politiek geen oog heeft voor de regio waarin ze wonen. Het is ook van belang om aandacht te hebben voor regiospecifieke uitdagingen. Oplossingen moeten dus in goed overleg tussen de Rijksoverheid en regionale partners te worden gevonden.


Klimaatveranderingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat verschillende groepen om uiteenlopende redenen somber zijn over de samenleving. Zo hangt maatschappelijk onbehagen voor sommigen bijvoorbeeld samen met het idee dat de kabinetsmaatregelen op het gebied van klimaatverandering te ingrijpend zijn en te snel gaan, terwijl anderen juist vinden dat het niet snel genoeg gaat.

Daarnaast blijkt dat mensen die sterker het gevoel hebben dat politici onvoldoende naar hen luisteren, meer maatschappelijk onbehagen ervaren. Om dit onbehagen tegen te gaan, is het volgens het SCP belangrijk dat burgers zich beter gehoord voelen en dat zij de keuzes die het kabinet maakt begrijpen. Het meer betrekken van burgers bij het nemen van besluiten kan zorgen voor meer begrip voor de gemaakte keuzes. Transparantie en inclusie zijn daarbij van groot belang, benadrukt het onderzoeksbureau.

Om dit te bereiken, kan de overheid burgerberaden en referenda inzetten. Daarbij is het belangrijk dat verwachtingen vooraf helder zijn en dat de representativiteit is gewaarborgd, geeft het SCP aan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  11° / 5°
  60 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer