Noord-Holland vraagt 1,2 miljard van het Rijk voor gebiedsplannen

Noord-Holland heeft 1,2 miljard euro nodig van het Rijk om de plannen in het landelijk gebied te realiseren. Bijvoorbeeld voor innovatie om stikstofuitstoot te verminderen, goede landbouwgrond te beschermen en het grondwaterpeil in de veenweiden te verhogen. Dat blijkt uit de conceptstartversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Noord%2DHolland+vraagt+1%2C2+miljard+van+het+Rijk+voor+gebiedsplannen
© Twan Wiermans

Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat zijn afspraken die met het Rijk en Europa zijn gemaakt. Noord-Holland hecht aan een duurzame toekomst van het landelijk gebied en wil meerdere opgaven tegelijkertijd aanpakken. Daarom zijn ook doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie.

De klimaatopgaven brengen de meeste kosten met zich mee, zo'n 479 miljoen euro. Hieronder vallen onder andere de veenweideaanpak, uitvoering van de bossenstrategie en landschapsgronden en stimulering van de zoetwaterzelfvoorzienendheid van agrarische bedrijven. Voor de natuur- en waterkwaliteitsopgaven verwacht de provincie zo'n 468 miljoen euro uit te trekken. Daarmee wil ze onder andere het Natuurnetwerk Nederland afronden en beheren, de groenblauwe dooradering aanleggen en beheren en het weidevogelbeleid intensiveren.

Voor de stikstofopgave berekent provincie Noord-Holland 278 miljoen euro. Dat gaat om stallenbouw, mestbehandeling- en scheiding, het opkopen van stoppende agrarische bedrijven en sociaal-economische begeleiding van agrarisch ondernemers in transitie naar kringlooplandbouw.


Vijf regio's

De provincie gaat het PPLG uitvoeren in vijf regio’s die heel Noord-Holland omvatten. De eerste regio betreft de Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Noord-Kennemerland is de tweede regio, Laag Holland de derde, Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden de vierde en Gooi en Vechtstreek de vijfde. Binnen elke regio zijn al gebiedsprocessen bezig om onder andere de stikstofuitstoot te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en de natuur te herstellen en versterken. De maatregelen die in het PPLG staan worden daarin meegenomen.

Provinciale Staten debatteren op 1 en 12 juni over het programma. Daarnaast loopt er tot en met 26 mei een grootschalige inwonersraadpleging, zodat ook inwoners hun advies kunnen geven. De resultaten van de raadpleging en de uitkomst van het debat in de Provinciale Staten worden verwerkt in de definitieve startversie van het PPLG. Deze wordt op 1 juli naar het Rijk gestuurd.


Noord-Holland stelt dat er nog kosten bij komen waarvoor zij nog onvoldoende informatie heeft om een goede financiële raming te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kritische prestatieindicatoren voor boeren die de provincie wil instellen om de transitie naar kringlooplandbouw te maken. Dat is mede afhankelijk van het nog te sluiten Landbouwakkoord.

Het bedrag van 1,2 miljard euro is hoger dan het door het Rijk bepaalde ‘indicatieve budget’ voor Noord-Holland, 800 miljoen euro. De provincie gaat in gesprek met het Rijk over de raming en potentiële aanvragen, onder meer voor eventuele alternatieve dekkingsbronnen.

Noord-Holland is de derde provincie die het Programma Landelijk Gebied bekendmaakt. Overijssel en Fryslân vroegen eerder respectievelijk 5 miljard en 4,5 miljard euro van het Rijk voor de uitvoering van de gebiedsplannen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer