'Kalenderlandbouw door klimaatontkenners'

In maart was het in Spanje 30 graden, in april 39 graden. Deze temperaturen volgen op een winter waarin nauwelijks regen is gevallen, in een land dat het al moet hebben van de regen in de winter. In Italië is het Gardameer bijna drooggevallen, terwijl het water in deze tijd van het jaar op zijn hoogst had moeten staan. Dit zijn verschijnselen die geen toeval zijn. Ze passen in een patroon.

%27Kalenderlandbouw+door+klimaatontkenners%27
© Dirk Hol

Het klimaat verandert en dit zijn er gevolgen van. Het beroerde van wat we in Spanje en Italië zien, is dat in gebieden die al afhankelijk waren van beregening, het water voor de beregening op is. Daarmee zijn dus enorme stukken land ongeschikt voor landbouw geworden. Een grote bedreiging voor de voedselzekerheid in Europa.

Ik ben geen klimaatontkenner. Ook bij ons zijn de gevolgen zichtbaar. De afgelopen vijf jaar hadden we vier keer een droogte die eens in de twintig jaar voorkomt. Het begint onderhand standaard te worden dat de koeien in het voorjaar de wei in gaan, in de zomer twee maanden op stal staan en vervolgens tot in december buiten kunnen blijven. Het verschil met Spanje en Italië is dat we met de regen die buiten de droogste periode valt, toch nog opbrengst kunnen halen en dat beregening niet standaard is.

Blijkbaar zijn de beleidsmakers van de EU wel klimaatontkenners. Een andere verklaring is er niet voor twee maatregelen waar de landbouw mee te maken heeft.

Gelijke regels zorgen in de landbouw voor lagere opbrengsten

Timo Burgers, melkveehouder in Spankeren

Door de afbouw van de derogatie mag de Nederlandse grond binnen een paar jaar niet zwaarder worden bemest met dierlijke mest dan de uitgedroogde grond in Spanje. Minder zwaar zelfs, want in Spanje zullen er minder sloten zijn waar een bufferstrook omheen zit. Iemand heeft dus bedacht dat het goed is voor het milieu als wij mest gaan verwerken en exporteren naar Spanje om vervolgens ons tekort aan te vullen met kunstmest.

Vanachter hetzelfde bureau is waarschijnlijk de verplichting bedacht om voor 1 oktober een vanggewas te hebben gezaaid. Uit onderzoek blijkt dat later inzaaien zorgt voor veel minder effect van het vanggewas. Maar als op 1 oktober het hoofdgewas nog volop aan het groeien is, neemt dat ook nog voedingsstoffen op.

Er wordt gestreefd naar gelijke wetgeving voor heel Europa. Op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en ook op het gebied van milieu. Terecht. Zo wordt er gezorgd voor een gelijk speelveld. Alleen voor de landbouw gaat dat niet op, omdat het klimaat van land tot land zo verschilt. Gelijke regels zorgen voor lagere opbrengsten zonder dat het milieu daar baat bij heeft. Door klimaatverandering wordt dat effect nog versterkt.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer