Agrarische sector wil invloed op Brabants bestuursakkoord

Om input te verzamelen voor het Brabantse bestuursakkoord, hebben formateur Pieter Verhoeve en de onderhandelende partijen BBB, VVD en PvdA/GroenLinks vorige week een dialoogbijeenkomst gehouden in het provinciehuis in Den Bosch. Vanuit de agrarische sector zijn meer dan tien manifesten ingediend om invloed uit te oefenen op het bestuursakkoord.

Agrarische+sector+wil+invloed+op+Brabants+bestuursakkoord
© Jasper Schel

ZLTO heeft aan meerdere manifesten meegewerkt en ook zelf een inspiratiedocument gestuurd naar de formerende partijen. Zij doet een oproep om de aanwezige kennis en kunde van boeren en tuinders optimaal te benutten.

'Het provinciaal beleid moet letterlijk ruimte scheppen voor de land- en tuinbouw om voedsel-, extensiverings-, klimaat-, en wateropgaven waar te kunnen maken. Bruggen slaan, elkaar uitdagen en zo versterken is veel effectiever om tot gedragen oplossingen te komen dan beleid afdwingen', stelt ZLTO.


Vergunningenstop opheffen

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen doet in zijn manifest een oproep aan de partijen om de vergunningenstop op te heffen, zodat het proces om stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken met behulp van slimme technologieën kan worden doorgezet.

Biologische boeren vragen om bij het invoeren van nieuw beleid en regels meer te kijken naar wat de invloed hiervan is op de biologische landbouw. Ook moet volgens hen beter worden gekeken hoe ongewenste neveneffecten kunnen worden voorkomen.

Caring Farmers en Netwerk Goed Boeren vragen de partijen onder andere om maatregelen te treffen die voorkomen dat grasland van stoppende veehouders wordt omgezet naar schadelijke intensieve teelten.


Bijvoorbeeld door in bepaalde gebieden, zoals rond natuurgebieden, het gebruik van beschermingsmiddelen, kunstmest, beregening of scheuren van grasland te beperken of verbieden. Daardoor zijn deze percelen niet langer aantrekkelijk voor intensieve teelten, maar blijven zij wel toegankelijk voor natuurinclusieve bedrijven.

De Dierenbescherming ziet graag interprovinciale afspraken voor een duurzaam samenleven met de wolf. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het beleid van de ene provincie dat van een andere niet ondermijnt. Het in alle provincies stimuleren van wolfwerende preventiemaatregelen is volgens de organisatie bevorderlijk voor het draagvlak in de samenleving.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  17° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer