Fryslân vraagt om 4,5 miljard euro uit landelijk transitiefonds

Provincie Fryslân verwacht tot 2035 ruim 4,5 miljard euro nodig te hebben uit het landelijke transitiefonds om klimaat-, water- en natuuropgaven te realiseren en de vitaliteit van het platteland te behouden en versterken.

Frysl%C3%A2n+vraagt+om+4%2C5+miljard+euro+uit+landelijk+transitiefonds
© Tienke Wouda

Het meeste geld, ruim een derde, is begroot voor de uitvoering in het veenweidegebied, waaronder de funderingsaanpak. Voor deze klimaatmaatregelen vraagt de provincie 1,9 miljard euro.

De uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak neemt 10 procent van het bedrag in. Voor natuuropgaven houdt de provincie rekening met een kostenpost van 1 miljard euro. Van dit budget wil ze ruim 4,3 miljoen euro uittrekken voor weidevogels. Om de wateropgave te realiseren, verwacht Fryslân 136 miljoen euro nodig te hebben, 16 miljoen euro hiervan is begroot voor de Kaderrichtlijn Water.


536 miljoen voor landbouw

Voor landbouw gaat de provincie uit van 536 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro voor het Fries innovatiefonds landbouw. Dat blijkt uit het concept-Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) dat het provinciebestuur dinsdag bekendmaakte.

Fryslân is de tweede provincie die met een conceptplan komt. Eerder vroeg provincie Overijssel met 5 miljard euro een soortgelijk bedrag van het Rijk, dat 24 miljard euro voor de gebiedsaanpak beschikbaar heeft gesteld.

LTO Noord reageert kritisch op het FPLG. Het is volgens de land- en tuinbouworganisatie niet vanzelfsprekend dat er een Landbouwakkoord komt en dat de middelen vanuit het Rijk voldoende zijn om doelen in de provincie te halen en toekomstperspectief voor de agrarische sector te borgen.


Hameren op innovatie

'We blijven erop hameren dat met innovatie doelen kunnen worden bereikt. Daarom is het belangrijk in het FPLG vast te leggen dat er voldoende middelen op het boerenerf terechtkomen. In de huidige begroting zijn voor de ambities voor veenweide en weidevogels grote getallen opgenomen, maar voor innovatie wordt minder begroot. Dat moet in balans worden gebracht', stelt LTO Noord-regiobestuurder Jan Teade Kooistra.

Fryslân vraagt het Rijk om generieke emissiearme bedrijfsvoering voor alle boeren. Door generieker te reduceren, kan de opgave in gebieden kleiner worden, zoals in Zuidoost-Friesland. Een brede wens van de agrarische sectoren die zijn betrokken bij het FPLG is verlaging van de stikstofreductie voor boeren in Zuidoost-Friesland. Net als generiekere maatregelen voor alle boeren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer