Boeren in Zuidoost-Friesland hoeven minder stikstof te reduceren

Boeren in Zuidoost-Friesland hoeven vermoedelijk minder stikstof te reduceren dan de provincie aanvankelijk voor ogen had. Om de provinciale opgave van 47 procent reductie te halen, koerst Fryslân op generiekere maatregelen voor alle boeren. Het provinciebestuur verwacht dinsdag met een concept-Fries Programma Landelijk gebied (FPLG) te komen. De nieuwe Gedeputeerde Staten zullen deze definitief vaststellen.

Boeren+in+Zuidoost%2DFriesland+hoeven+minder+stikstof+te+reduceren
© Mariska Bloemberg-van der Hulst

De provincie ging er in het Uitvoeringsprogramma stikstof nog van uit dat ze de stikstof ging reduceren met 25 procent door generieke maatregelen te nemen in alle sectoren, aangevuld met gebiedsgerichte maatregelen in Zuidoost-Friesland. Dat betekende dat boeren bij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden het Fochteloërveen en het Drents Friese Wold zo'n 75 procent stikstof moesten reduceren. Dit leidde tot veel onrust onder melkveehouders in Ooststellingwerf. Zij gingen ervan uit dat 110 bedrijven moesten worden opgekocht.


In een meerdaagse sessie met experts uit alle betrokken sectoren, zoals landbouw, natuur, toerisme en de sociaal-economische hoek, werden dilemma's en mogelijke oplossingen voor het FPLG besproken. Er is brede steun voor herziening van het Uitvoeringsprogramma Stikstof. Een analyse van hoe de stikstofreductie kan worden verdeeld wordt nog gemaakt.

Verwacht wordt dat 10 procent van de stikstofopgave kan worden opgelost door autonome ontwikkelingen zoals stoppende boeren. 10 procent kan worden behaald door de afschaffing van derogatie en 30 procent met generieke maatregelen zoals emissiearme stallen. Hierbij krijgen de ondernemers de vrijheid te kiezen welke maatregelen ze treffen, bijvoorbeeld investeren in een Lely Sphere.

Wetenschappelijke stukken, zoals het essay over de kritische depositiewaarde van stikstofhoogleraren Jan Willem Erisman en Wim de Vries, waren aanleiding voor het bijsturen van de plannen. De twee hoogleraren bepleitten vorige maand een uitstootplafond. Dan is voor elke boer duidelijk hoeveel stikstofuitstoot is geoorloofd en kan deze zelf aanpassingen op het bedrijf doen om aan de norm te voldoen. Zij zien minder heil in de huidige aanpak van het kabinet dat uitgaat van de hoeveelheid stikstof die op een natuurgebied mag neerdalen.

Van de ruim honderd boeren waarmee de provincie in contact is over mogelijk vrijwillige uitkoop is een kwart serieus geïnteresseerd. Twee agrarische bedrijven zijn inmiddels opgekocht.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
 • Vrijdag
  23° / 16°
  90 %
Meer weer