LTO Salland: 'Laat natuurherstel Boetelerveld eerst zijn werk doen'

Wacht eerst af wat alle genomen maatregelen voor het natuurherstel in het Boetelerveld voor resultaat hebben. Breng daarnaast in beeld hoe het zit met de hydrologische toestand in de wijde omgeving van het Boetelerveld, voordat er weer nieuwe maatregelen in dit Natura 2000-gebied worden genomen.

LTO+Salland%3A+%27Laat+natuurherstel+Boetelerveld+eerst+zijn+werk+doen%27
© Ruud Ploeg

Dat is kort gezegd de reactie van boeren rond het Boetelerveld naar aanleiding van de natuurdoelanalyse die provincie Overijssel voor het Boetelerveld heeft gemaakt.

Vorige week publiceerde provincie Overijssel de natuurdoelanalyses voor twintig Natura 2000-gebieden in de provincie. Daaruit blijkt dat de natuurdoelen voor een groot deel van deze gebieden de komende jaren nog niet kunnen worden gehaald.


Ecologische Autoriteit

Voor twee Natura 2000-gebieden – Boetelerveld en Landgoederen Oldenzaal – heeft de Ecologische Autoriteit al meegekeken of provincie Overijssel met haar aanpak op het goede spoor zit.


Hoewel de Overijsselse natuuranalyses volgens de Ecologische Autoriteit nog niet genoeg ecologische informatie bevatten, is de autoriteit al wel van oordeel dat in Overijssel de tijd dringt en dat er in deze gebieden een tandje bij moet wat betreft stikstofdepositie en vernatting.


Opnieuw schop in de grond

In een eerste reactie gaf provincie Overijssel aan met de adviezen van de Ecologische Autoriteit aan de slag te willen. Maar de boeren rond het Boetelerveld vinden dat de provincie eerst in bredere zin naar de problematiek rond het natuurgebied moet kijken, voordat er weer boeren moeten worden uitgekocht of de schop opnieuw in de grond gaat.

'We hebben hier pas anderhalf jaar geleden een gebiedsproces afgerond waarbij het natuurgebied en percelen daaromheen overhoop zijn gehaald', zegt voorzitter Rudie Haarman van LTO Salland. 'De waterhuishouding van het gebied is aangepast, er is een veehouder uitgekocht, er zijn bedrijven vrijwillig gestopt en er is een kavelruil geweest. Het vraagt nu eerst tijd om te zien wat dat op gaat leveren aan natuurherstel. Wacht dat nou eerst eens af.'

Ook vinden de boeren dat er meer onderzoek moet komen met meer data. Ook de Ecologische Autoriteit stelt dat er nog veel grijze gebieden zijn en dat meer onderzoek nodig is. 'We moeten kijken wat de werkelijke drukfactoren zijn', zegt Haarman.


Hydrologische toestand

De indruk van boeren is dat de hydrologische toestand in heel Salland veel meer invloed op de natuur in het Boetelerveld heeft dan tot nu toe bekend is. Gedacht wordt aan de drinkwaterwinning onder de Sallandse Heuvelrug en het een steeds lager wordende waterpeil van de IJssel in de zomer.

Bij grote periodes van droogte wordt het ook moeilijker om water vanuit het Overijssels Kanaal en de IJssel naar Salland te pompen. 'Is dan die aanwijzing van bepaalde habitats wel houdbaar?' vraagt Haarman zich af.


Watersysteem

LTO Salland wil niet dat provincie Overijssel op op basis van alleen de natuurdoelanalyse en de bevindingen van de Ecologische Autoriteit nu al met dwingender en onomkeerbaar beleid komt voor het Boetelerveld. De LTO Noord-afdeling wil eerst het brede watersysteem in kaart brengen en de samenhang tussen verschillende regio's bekijken, samen met het waterschap en de andere betrokkenen.

'De bevindingen kunnen straks onderdeel zijn van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied met alle belangen die daarbij horen', zegt Haarman. 'We moeten straks aan de goede knoppen draaien en nu niet voor landschapsgronden of overgangszones kiezen. Of extra boeren uitkopen. Straks blijkt dat je inderdaad naar het watersysteem had moeten kijken. Het doel is uiteindelijk goede natuur, niet het opruimen van vee rond natuurgebieden.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
 • Woensdag
  22° / 12°
  5 %
 • Donderdag
  20° / 15°
  20 %
Meer weer