'Strijd om moestuin of siertuin leidt tot hoogoplopend conflict'

Een echtpaar in de stad heeft enige ruimte achter het huis die de man gebruikt als moestuin. Dit tot ongenoegen van de vrouw die de ruimte wil gebruiken voor een siertuin met bloemen, gazon en een tuinkabouter voor extra belevingswaarde. Het leidt tot een hooglopend conflict.

%27Strijd+om+moestuin+of+siertuin+leidt+tot+hoogoplopend+conflict%27
© Dirk Hol

Dit echtelijk conflict kan aardig symbool staan voor de situatie die zich momenteel in Nederland voordoet. In de onderhandelingen over het Landbouwakkoord willen de landbouworganisaties zoveel mogelijk grond behouden voor de moestuin, terwijl de regering en natuurorganisaties zoveel mogelijk siertuin willen.

Mediator Derk Boswijk, landbouwwoordvoerder van het CDA, heeft een tussenoplossing bedacht door de introductie van landschapsgrond. Grond die een functie heeft als siertuin maar tegelijk ook een functie kan houden als moestuin.

Voor Agractie was dit niet aanvaardbaar. Ze hebben een enquête gehouden waaruit bleek dat de achterban geen landschapsgrond wil. Ik vraag me af of deze boeren wel voldoende van de achtergrond op de hoogte zijn.

Boswijk heeft landschapsgrond geïntroduceerd zodat een deel van de geplande natuurgrond toch nog een functie voor de landbouw kan behouden

Bennie Stevelink, melkveehouder in Deurningen

Velen verkeren waarschijnlijk in de veronderstelling dat het afwijzen van landschapsgrond betekent dat deze grond volledig beschikbaar blijft voor de moestuin. Het is echter waarschijnlijker dat deze volledig siertuin gaat worden. Het was namelijk de bedoeling dat alle geclaimde grond natuurgrond zou worden.

Om het verlies voor de landbouw te verzachten heeft Boswijk landschapsgrond geïntroduceerd, zodat een deel van de geplande natuurgrond toch nog een functie voor de landbouw kan behouden. De grond telt bijvoorbeeld mee voor de verplichte grondgebondenheid. Door het afwijzen van landschapsgrond zal deze alsnog volledig natuurgrond worden.

De discussie moet niet gaan over wel of geen landschapsgrond, maar over de voorwaarden omtrent landschapsgrond. Hoe hoog moet de vergoeding zijn voor waardevermindering? Op welke manier kan worden geborgd dat landschapsgrond in een later stadium niet alsnog natuurgrond wordt?

In hoeverre kunnen afspraken worden gemaakt dat de overheid landbouwgrond die ze in de directe omgeving heeft opgekocht doorlevert als vervangende grond voor boeren van wie grond is omgezet naar landschapsgrond?

Je kunt beter een compromis sluiten over welk deel van de tuin wordt gebruikt als moestuin en welk deel als siertuin. Als je wegloopt zoals Agractie heeft gedaan, heeft de vrouw de handen vrij om de hele tuin tot siertuin te maken en heb je helemaal geen moestuin meer.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer