Agractie stapt uit overleg Landbouwakkoord

Agractie staakt voorlopig het overleg over het Landbouwakkoord met landbouwminister Piet Adema en de andere betrokken organisaties. Voorman Bart Kemp kan zich niet vinden in de kabinetsplannen voor onder meer grondgebruik.

Agractie stelt in een schriftelijke verklaring dat er geen onderhandelingsresultaat is bereikt waarbij het grootschalig aanwijzen van gronden met verplichte beperkingen van de baan is.

'Daarom schorten wij deelname van Agractie Nederland als lid van de hoofdtafel op. We hebben talloze oplossingen aangereikt en uitgewerkt om via functiecombinatie en doelbereik doelen te halen en te borgen. Wanneer het kabinet besluit dat er geen gronden met verplichte permanente beperkingen komen, of een anderszins acceptabele oplossingen voor dit probleem voorstelt, zullen we dit besluit heroverwegen.'


Adema laat weten het besluit van Agractie te betreuren, maar gaat door met de onderhandelingen. De minister zegt te hopen dat de organisatie later toch weer aanhaakt.


Belemmering op grondgebruik

Bart Kemp noemt het vastlopen van de discussie over grondgebruik het breekpunt in de onderhandelingen. 'We willen werken aan waterdoelen en aan biodiversiteit. We hebben drie maanden handreikingen gedaan. Maar wel beperkingen opleggen, zonder verdienmodel, daar gaan we geen boeren aan opofferen.' De beperkingen hebben betrekking op de teelten die mogelijk zijn, de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en (kunst)mest, beweiden of het vee dat op de grond mag staan.

Het gaat om vele honderdduizenden hectares die in een Nationaal programma landelijk gebied aangewezen worden als overgangszones rondom Natura 2000-gebieden en 70.000 hectare beekdalen. De overheid wil op 500.000 hectare permanente beperkingen voor het gebruik opleggen. Daar kan wel worden geboerd, maar met minder opbrengsten.' Kemp had eerder nog hoop dat de partijen eruit zouden komen. Op andere onderdelen, zoals keten en markt, zag Kemp wel voortgang.


Landschapsgrond

LTO Nederland vindt net als Agractie dat de uitwerking van het vraagstuk grond het belangrijkste onderdeel is om tot een Landbouwakkoord te kunnen komen. LTO verzet zich ook tegen de introductie van het nieuwe type landschapsgrond en het doorvoeren van vergaande beperkingen in het gebruik van boerenland.


De organisatie blijft vooralsnog wel in gesprek over het Landbouwakkoord zolang de onderhandelingen niet ten einde zijn. 'We strijden door tot het bittere eind. Er is nog geen akkoord bereikt, dus we gaan door met het overleg', geeft LTO-voorzitter Sjaak van der Tak aan. Nu uit het overleg stappen vindt hij niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders.


Toekomstperspectief

Boerenorganisaties, het ministerie van Landbouw, belangengroepen, natuurbeheerders en provincies voerden woensdag en donderdag in Ermelo gesprekken om te komen tot een landbouwakkoord. Dit akkoord moet de kaders geven voor het toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw. De minister voert sinds januari 2023 gesprekken met zes sectortafels en hoopt dit akkoord in april te sluiten.

De Dutch Dairymen Board (DDB) verliet eerder deze week de sectortafel melkvee- en kalverhouderij. DDB had geen vertrouwen meer in het Landbouwakkoord.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 8°
  0 %
 • Maandag
  18° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  17° / 7°
  10 %
Meer weer