'Meer 'groene strijd' door Greenpeace'

Greenpeace zet de stikstofrechtszaak tegen de Nederlandse staat definitief door. De milieuorganisatie eist dat de stikstofuitstoot voor eind 2025 in kwetsbare habitats onder de kritische depositiewaarde (KDW) komt. De belangrijkste maatregel: intrekken van vergunningen van piekbelasters. Het is belangrijk om te beseffen waar dat in praktijk op neerkomt.

%27Meer+%27groene+strijd%27+door+Greenpeace%27
© Dirk Hol

Het intrekken van deze vergunningen betekent dat ongeveer drieduizend boeren in Nederland een bedrijf bezitten waar ze niets meer mee kunnen of mogen. Duizenden boeren die per direct bankroet zijn, diep in de schulden zitten, stallen en grond bezitten waar ze geen kant mee uit kunnen, honderdduizenden dieren die naar de destructie gebracht zullen moeten worden. Voor zover het wenkend perspectief waarmee Greenpeace uit de stikstofcrisis wil komen.

Zelfs als de overheid die bizarre eis inwilligt, is het doel bij lange na niet bereikt. Deze maatregel zorgt er niet voor dat 'twee derde van de stikstofgevoelige natuur' onder de KDW komt. Daarover zijn alle ecologen het eens. En dan? Moet de genadeloze Greenpeace-wals doordenderen over de rest van het buitengebied? Willen we ons platteland zo inrichten dat er rondom natuurgebieden uitgestrekte lege zones ontstaan?

Natuurlijk niet. Wie wil dat boeren in beweging komen, moet hun een oplossing bieden. LTO vindt het van groot belang dat stikstofminister Christianne van der Wal de verschillende regelingen voor innovatie, verplaatsing, omschakeling, extensiveren en stoppen gelijktijdig openstelt. Dan kunnen boeren kiezen en weten ze echt waar ze aan toe zijn.

Wie wil dat boeren in beweging komen, moet hun een oplossing bieden

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland

Met de stap die Greenpeace nu zet, veegt de milieuorganisatie iedere oplossing juist van tafel. Dit zal totaal niet bijdragen aan herstel van vertrouwen, aan draagvlak of aan nieuw perspectief. Daar waar velen naarstig op zoek zijn naar 'groene vrede' in het buitengebied, lijkt Greenpeace af te koersen op nog meer 'groene strijd'.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer