'Landbouwakkoord nodig voor de boer'

De samenleving vraagt steeds meer op het gebied van klimaat, natuur en milieu, en de opgaven landen op het boerenerf. Veel boeren en tuinders vragen zich af: 'Welke plek is er voor mij in Nederland?'

%27Landbouwakkoord+nodig+voor+de+boer%27
© Dirk Hol

Dat komt dichtbij, bijvoorbeeld met de terugkeer van de wolf. Moeten boeren en hun vee ervoor opdraaien om dit dier een plek in Nederland te geven? Hoe passen aanvallen op vee in de discussie van dierenwelzijn? Ook neemt de hoeveelheid agrarische grond af, terwijl de maatschappelijke opgaven eigenlijk meer ruimte voor de agrarische sector vereisen.

Desondanks denken Nederlanders al jaren op rij positief over de agrarische sector. Ze waarderen de goede kwaliteit en betaalbaarheid van Nederlandse producten, blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research.

Maar de toenemende hoeveelheid regels zet Nederlandse producten, kosten en de positie van boeren en tuinders flink onder druk. Terwijl de publieke aandacht vaak naar stikstof gaat, heeft LTO zich het afgelopen jaar, met onze leden, intensief gericht op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Voor het boerenerf is zicht nodig op inkomen en verdienvermogen, vandaag en richting 2035

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland

De vorige week gepubliceerde consultatie met lijsten voor vanggewassen en winterteelten zorgt voor enorme onrust bij akkerbouwers. Ik roep leden dan ook op om daarop afwijzend te reageren als het gaat om kalenderlandbouw. De toekomst van boerenbedrijven staat op het spel en de enorme stapel aan beleidsplannen gaat voorbij aan de positie van onze ondernemers. Daar zitten we bovenop.

De vraag om een meerjarig landbouwperspectief wordt groter. Een landbouwakkoord met ruimte voor onze inzet op het gebied van stikstof, maar ook met de uitdagingen op het gebied van klimaat en water zou een oplossing kunnen zijn. Voor het boerenerf is zicht nodig op inkomen en verdienvermogen, vandaag en richting 2035. De eerste overleggen met de nieuwe landbouwminister waren hoopvol. Nu de uitwerking nog.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer