Onderhandelaars: 'Landbouwakkoord moet recht doen aan verkiezingsuitslag'

De onderhandelingen over het Landbouwakkoord dienen van koers te veranderen. Volgens LTO Nederland en NAJK moet het resultaat straks recht doen aan de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen.

Onderhandelaars%3A+%27Landbouwakkoord+moet+recht+doen+aan+verkiezingsuitslag%27
© Dirk Hol

Volgens de twee organisaties laat de grote winst van BBB zien dat er onder een groot deel van de kiezers op het platteland geen draagvlak is voor het huidige landbouw- en stikstofbeleid. BBB noemt het Landbouwakkoord te eenzijdig ingestoken op het perspectief voor boeren.

Woensdag en donderdag komen partijen weer bij elkaar om de onderhandelingen over het Landbouwakkoord voort te zetten. Daarbij liggen een aantal spannende dossiers op tafel. De bescherming van landbouwgrond is er daar een van. Agractie heeft al gedreigd van tafel te lopen als dit niet wordt geregeld.


'Het stikstofbeleid moet aangepast worden om het maatschappelijk draagvlakte te vergroten. Willen we hier als agrarische sector uitkomen, dan zal het kabinet moeten bewegen', zegt LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak. Wat LTO betreft, mag het Landbouwakkoord geen vertraging oplopen. 'Door uitstel blijven boeren en tuinders nog langer in onzekerheid, terwijl onze wenkende plannen op tafel liggen.'

We hebben veel paniekwetgeving. Het gevaar van paniek is altijd dwang

Ilona Lagas, toekomstig BBB-fractievoorzitter in de Eerste Kamer

Vitaal platteland

NAJK-voorzitter Roy Meijer is het deels met Van der Tak eens. Ook hij pleit voor een akkoord dat recht doet aan de verkiezingsuitslag en dat draagvlak heeft op het platteland. 'Een groot deel van de bevolking heeft aangegeven dat boeren en tuinders een gezonde toekomst verdienen en dat ze een vitaal platteland belangrijk vinden.'

Landbouwminister Piet Adema wil het akkoord eind april opleveren. Wat Meijer betreft, kan er wel meer tijd worden genomen. 'Het Landbouwakkoord heeft dit tempo, omdat de provincies op 1 juli de gebiedsplannen moeten inleveren. Maar je kunt gezien de verkiezingsuitslag geen akkoord sluiten met de oude provinciebesturen. Dus moet het kabinet die datum uitstellen, zodat de nieuwe colleges het akkoord kunnen sluiten met de sector en het kabinet en daarmee de gebiedsplannen kunnen maken.'


Twijfel over route

In een reactie meldt Ilona Lagas als toekomstig BBB-fractievoorzitter in de Eerste Kamer dat haar partij voorstander is van een Landbouwakkoord, maar twijfelt of is gekozen voor de juiste aanvliegroute. 'Het Landbouwakkoord is gericht op het perspectief voor boeren, terwijl andere belangrijke factoren buiten beschouwing worden gelaten.'

De gekozen route is te eenzijdig, aldus Lagas, die stelt dat dit in Nederland al te vaak is gebeurd. 'We hebben veel paniekwetgeving. Vaak vanuit de beste bedoelingen, maar het gevaar van paniek is altijd dwang. Dwang creëert chaos, zei Gandhi al. En dat paniekvoetbal heeft veel weerstand opgeroepen. Als je iets wilt bereiken, geef je mensen een podium om mee te denken vanuit hun ervaring en kennis.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer