LTO: kabinet moet bewegen, andere koers voor Landbouwakkoord

LTO Nederland stelt dat het signaal dat de samenleving heeft afgegeven bij de Provinciale Statenverkiezingen niet te negeren is. 'Het maakt aanpassingen aan het stikstofbeleid noodzakelijk', zegt voorzitter Sjaak van der Tak.

LTO%3A+kabinet+moet+bewegen%2C+andere+koers+voor+Landbouwakkoord
© Dirk Hol

'Heel terecht heeft minister-president Mark Rutte inmiddels uitgesproken dat deze electorale oproep niet onbeantwoord kan blijven', constateert Van der Tak. 'Het stikstofbeleid zal aangepast moeten worden om het maatschappelijk draagvlakte te vergroten. Willen we hier als agrarische sector uitkomen, dan zal het kabinet in de komende weken moeten bewegen.'

De LTO Nederland-voorzitter benadrukt wel dat de vorming van een Landbouwakkoord geen vertraging mag oplopen. 'We willen als sector stappen vooruit zetten. Uitstel van een eventueel akkoord zou alleen maar betekenen dat onze boeren en tuinders langer in onzekerheid blijven, terwijl onze wenkende plannen op tafel liggen.'


Voor LTO is duidelijk in welke richting deze aanpassingen gezocht moeten worden. Van der Tak: 'LTO houdt consequent vast aan 2035, zoals dat in de huidige wet als eindstreep staat beschreven. We vinden het verder randvoorwaardelijk dat alle regelingen om stikstof terug te dringen gelijktijdig worden opengesteld, voor boeren en tuinders die willen stoppen, verplaatsen, omvormen, extensiveren of innoveren. Er zal een flinke plus op het daarvoor beschikbare budget moeten komen.'


Oplossing PAS-melders

Door hier nu vaart mee te maken, ontstaat volgens LTO dit jaar al forse stikstofreductie waardoor de PAS-melders eindelijk zicht hebben op een oplossing. Daarnaast is het voor de belangenbehartiger een randvoorwaarde dat er geen gedwongen onteigening plaatsvindt.Van der Tak: 'Bovenal wil ik dat de provinciale gebiedsprocessen centraal worden gesteld bij het werken aan een vitaal platteland. Dat betekent geen verplichte opkoop of onteigening en dat betekent ook geen van bovenaf opgelegde instrumenten als 'landschapsgrond' die overal in het land uniform uitgerold moeten worden.'


KDW

Ook de status van de kritische depositiewaarde (KDW) in de wet en van het rekenmodel Aerius in de vergunningverlening in het bijzonder wegen zwaar voor LTO. Van der Tak: 'Het verabsoluteren van deze instrumenten gooit het hele speelveld op slot en roept alleen maar kritiek op. En terecht: de instrumenten zijn nu juridisch in beton gegoten voor doelen waarvoor ze oorspronkelijk niet bedoeld waren.'


LTO wil dat de staat van instandhouding van de natuur weer centraal komt te staan in het stikstofbeleid, dat er een drempelwaarde van 0,5 mol wordt ingevoerd voor de vergunningverlening en dat ondernemers in het kader van vergunningverlening afgerekend worden op basis van hun feitelijke, meetbare uitstoot. 'Alleen zo halen we dit vastgelopen beleid weer uit het slob', aldus Van der Tak.


Problemen niet ontkend

Hoewel LTO dus een koerswijziging bepleit, betekent het niet dat de organisatie met boeren en tuinders geen stappen wil zetten. 'Evenals andere partijen ontkennen wij problemen niet. We willen aan de slag met uitdagingen die er zijn, maar dan wel op een realistische en menselijke manier voor onze boeren en tuinders. Ga daarbij uit van wat er wel kan en mag, in plaats van telkens vanuit de rem en de beperking te sturen. Een Landbouwakkoord dat daarop is gericht, wint aan kracht voor de gehele samenleving.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 8°
  0 %
 • Maandag
  18° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  17° / 7°
  10 %
Meer weer