Norm industriële emissies van veebedrijf hoger

De grenzen waarboven een veehouderijbedrijf onder de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE) gaat vallen zijn in de definitieve voorstellen verhoogd. Op donderdag 16 maart werd een compromis bereikt waarbij de grens voor rundvee-, varkens- en gemengde bedrijven is gezet op 350 grootvee-eenheden (GVE). Voor pluimvee geldt een grens van 280 GVE. De Europese Commissie moet hier nog mee instemmen.

Norm+industri%C3%ABle+emissies+van+veebedrijf+hoger
© Michiel Elands

Eerst was er sprake van dat bedrijven met 150 GVE aan de RIE moesten voldoen. Wat betekent dat ze met de best beschikbare technieken ammoniakuitstoot, geur en stofuitstoot moeten beperken. Daar waren vanuit diverse landen bezwaren tegen omdat er dan heel veel veebedrijven aan de RIE zouden moeten voldoen. Daarna was er sprake van een verhoging tot 300 GVE en nu geldt dus een verhoging naar 350 GVE voor de meeste veebedrijven.

Pluimveebedrijven met meer dan 40.000 dieren moesten al aan de RIE voldoen. Daarom is de grens op 280 GVE gezet voor pluimvee. Berekend volgens de Europese norm van 0,007 GVE voor vleeskuikens verandert er voor deze bedrijven niets. Een leghen is 0,014 GVE. Dus voor leghennen betekent de nieuwe norm een flinke aanscherping, bedrijven met 20.000 leghennen of meer vallen onder de RIE.

Bedrijven met 750 zeugen of 2.000 vleesvarkens vielen ook al onder de RIE. Met het nieuwe voorstel gaat dit omlaag naar een bedrijf met 700 zeugen of 1.166 vleesvarkens. Niet duidelijk is of biggen meetellen op het zeugenbedrijf. Is dit wel het geval dan zal een bedrijf met circa 350 zeugen onder de RIE gaan vallen. Uitgezonderd zijn biologische zeugenbedrijven of varkensbedrijven waar de varkens buiten lopen.

Grondgebonden rundvee- of varkensbedrijf valt niet onder richtlijn


Runderen vallen onder RIE

Rundvee valt voor het eerst onder de RIE. De grens van 350 GVE staat voor een bedrijf met 250 melkkoeien, 110 kalveren en 80 pinken, berekend volgens de Europese normen. Daarbij is een melkkoe 1 GVE, een kalf tot 1 jaar 0,4 GVE en jongvee van 1 tot 2 jaar 0,7 GVE. Dit is hoger dan de Nederlandse GVE-normen van 0,25 voor een kalf tot 1 jaar en 0,5 GVE voor jongvee ouder dan 1 jaar.

Grondgebonden rundveebedrijven met niet meer dan 2 GVE per hectare hoeven niet aan de RIE te voldoen. Vleeskalverbedrijven vanaf 875 aanwezige dieren vallen ook onder de nieuwe richtlijn.
De RIE wordt gefaseerd ingevoerd en begint over vier jaar met bedrijven met meer dan 600 GVE. Een jaar later volgen bedrijven met 400 GVE en daarna gaan de nieuwe grenzen in.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer