Stikstofdoelen oostelijk deel Noordoostpolder lijken haalbaar

De reductiemaatregelen die boeren in het oostelijk deel van de Noordoostpolder zelf voorstellen, zijn voldoende om de provinciale Flevolandse stikstofdoelen te halen. Dat betekent een halvering van de uitstoot door een twintigtal veehouderijen en 20 procent reductie door mogelijk enkele akkerbouwbedrijven.

Stikstofdoelen+oostelijk+deel+Noordoostpolder+lijken+haalbaar
© Marcel Berendsen

Of en hoe die maatregelen worden uitgevoerd, moet nog nader worden vastgelegd, stelt woordvoerder Yang-Yang Chiu van de provincie. 'Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.' Van een stikstofakkoord tussen provincie en het twintigtal betrokken boeren is dan ook volgens haar nog geen sprake. 'Er zijn gesprekken gevoerd met 27 boeren, waaronder ook een aantal akkerbouwers. Het gros heeft toegezegd mee te willen doen.'

De ideeën die de ondernemers hebben ingebracht, zijn in vijf categorieën onder te brengen: innoveren, stoppen, verplaatsen, extensiveren en omschakelen. Daarnaast is Flevoland met provincie Overijssel ambtelijk en bestuurlijk in gesprek om te verkennen tot welke kansen meer samenwerking in de gebiedsprocessen aan beide kanten van de provincie kan leiden.

Provincie Flevoland is maart 2022 het gebiedsproces stikstof gestart in de oostrand van de Noordoostpolder. Het gaat om de agrarische bedrijven in het gebied rondom Marknesse-Luttelgeest tussen het Kuinder- en Voorsterbos. Doel is om het Flevolandse aandeel in de overbelasting met stikstof van de nabijgelegen natuurgebieden De Weerribben en Wieden in Overijssel terug te dringen.


Gebiedsdoel

Uit de 'Tussenrapportage gebiedsproces stikstof oostrand Noordoostpolder' blijkt dat dit gebiedsdoel haalbaar is. Het gaat om maatregelen voorgesteld door de agrariërs die wezenlijk bijdragen aan de verlaging van de stikstofuitstoot in het gebied, aldus de provincie.

In het rapport staat hoeveel emissiereductie de ideeën van de ondernemers naar verwachting opleveren en hoe dit bijdraagt aan de opgave. Daarbij stellen de rapporteurs vast dat de samenwerking met de boeren in het gebiedsproces constructief verloopt.


Vier bijeenkomsten

Met 27 ondernemers zijn persoonlijke gesprekken gevoerd. Daarnaast zijn er vier gebiedsbijeenkomsten gehouden. Dat betekent dat de provincie ruim 60 procent van de veehouders in het gebied heeft gesproken.

Ook is gesproken met enkele grote akkerbouwbedrijven, ondanks dat voor akkerbouwers een lagere reductiedoelstelling van 20 procent geldt. In deze gesprekken zijn de bedrijfssituatie en met name de ideeën, kansen en mogelijkheden voor emissiereductie besproken en opgehaald.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer