Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling verlengd

De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zetten zich ook de komende drie jaar in voor meer biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw in de Alblasserwaard en de rest van het Groene Hart. Het convenant daarvoor is vrijdag ondertekend.

Convenant+Groene+Cirkel+Kaas+en+Bodemdaling+verlengd
© Koen van Wijk

Het convenant is ondertekent door De Graafstroom, DeltaMilk, provincie Zuid-Holland, Rabobank, Wageningen Environmental Research, waterschap Rivierenland en de nieuwe partner Naturalis Biodiversity Center. De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bestaan sinds 2019. De komende periode werken de partners aan de ontwikkeling van verdienmodellen en innovatieve (praktijk)kennis.

Belangrijke uitgangspunten zijn: het versterken van biodiversiteit, het afremmen van bodemdaling, het reduceren van (agrarische) emissies, het verbeteren van waterkwaliteit en het stimuleren van de kringlooplandbouw. Meindert Stolk, gedeputeerde provincie Zuid-Holland (CDA): 'Er is behoefte aan platforms om informatie en ideeën uit te wisselen en om innovatie gezamenlijk op te pakken. Dat betekent dat de Groene Cirkel alleen maar waardevoller wordt als instrument om partijen bij elkaar te brengen.'

Met de ondertekening van het nieuwe convenant sluit ook Naturalis Biodiversity Center aan. 'Biodiversiteit en landschap zijn de basis van een duurzame, toekomstbestendige economie en samenleving', zegt wetenschappelijk directeur Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center. 'In de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling kunnen we laten zien wat echt samenwerken aan die toekomst kan opleveren voor boeren, burgers, water, bodem en natuur.'


Vervolgstappen

Sinds 2019 zijn belangrijke resultaten geboekt. Zo is onderzoek gedaan naar het omzetten van CO2-reductie naar verhandelbare CO2-credits, met als resultaat dat de eerste credits zijn uitgegeven. Daarnaast zijn de effecten en kosten en baten van pompgestuurde waterinfiltratie per perceel in beeld gebracht en is de inpassing van extensief kruidenrijk grasland in de agrarische bedrijfsvoering onderzocht.

De vervolgstappen in de samenwerking zijn onder meer het opschalen van de pilot waarbij pompgestuurde waterinfiltratie wordt gefinancierd met carbon credits, het linken van gedaan onderzoek aan verdienmodellen en proeven met onder meer vaste(re) vormen van mest en vernatting ter versterking van de biodiversiteit rondom Natura 2000-gebied De Donkse Laagte. Ook wordt bekeken wat er nodig is om op grote schaal biodiverse sloten te realiseren.

De ondertekening van het nieuwe convenant vond plaats tijdens een netwerkdag op de onlangs gerestaureerde Kaasboerderij De Graafstroom. De netwerkdag is het vertrekpunt voor een nieuwe ronde van innovatiewerkplaatsen die worden gehouden. Tijdens deze werkplaatsen staat de belevingswereld van de boer en het boerenerf centraal en worden innovaties ontwikkeld die daarbij passen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zondag
  1° / -2°
  10 %
Meer weer