Kabinet wil regionaal maatwerk voor water en bodem

De kwaliteit van het water en de bodem moet sturend zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Vanwege het intensief gebruik van water en klimaatverandering loopt Nederland steeds meer tegen grenzen aan, stelt minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van het ministerie van I&W. 'Door meer rekening te houden met ons water, kunnen we ook in de toekomst blijven wonen en werken in Nederland. Daarom zijn nu keuzes nodig', meldt Harbers.

Over de bodem verklaart staatssecretaris Vivianne Heijnen dat elk stukje in Nederland in gebruik is en dat het daarom een goede zaak is om er zuinig mee om te gaan. 'De keuzes die we maken zijn daarvoor een belangrijke stap.'


• Lees hier alle artikelen over de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen

Het kabinet wil volgens de bewindslieden bij de inrichting van Nederland meer rekening houden met water en bodem. Daarom zijn er diverse structurerende keuzes gemaakt. Veel van deze keuzes zijn randvoorwaarden waarmee provincies samen met alle betrokken partijen een gebiedsgerichte aanpak kunnen opstellen. Dat is maatwerk, want er zijn grote verschillen tussen de gebieden.


Uitbreiding zoetwatervoorraden

Keuzes die gemaakt worden hebben onder meer betrekking op uitbreiding van zoetwatervoorraden. Daarmee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld meer water op te slaan in het IJsselmeer en in het Markermeer. Ook is gekeken naar bouwlocaties. 'We willen niet meer bouwen op plaatsen die we later nodig hebben voor het bergen en afvoeren van water, zoals in de diepste delen van diepe polders en in de uiterwaarden van rivieren', schrijft I&W.Over verhoging van het grondwaterpeil meldt het ministerie dat per gebied met alle betrokkenen gekeken wordt in welk tempo welk doel kan worden bereikt. Een hoger peil zorgt voor voldoende water als het een tijd niet regent, remt de daling van veenbodems en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Dat wordt bereikt door met een gezonde bodem het water beter vast te houden, maar ook door zicht te krijgen op alle onttrekkingen.


20 procent minder drinkwater gebruiken

Ook vindt I&W het belangrijk dat Nederlanders zuiniger omgaan met water. Het streven is dat bedrijven en inwoners 20 procent minder drinkwater gaan gebruiken. Voor de kwaliteit van het water wil het ministerie ook lozingen van koelwater begrenzen. Tot slot komen er afspraken om de bodem minder te bedekken. Minder stenen in bijvoorbeeld steden zorgen voor een gezondere bodem, betere omgang met hitte en minder wateroverlast.

Water en bodem sturend maken bij de inrichting van het land betekent een omslag in ons denken en doen en is daarom een stevige opgave, concluderen Harbers en Heijnen. 'Maar de keuzes die we maken, hebben voordelen op de korte en de lange termijn. Bijvoorbeeld dat we beter kunnen omgaan met overstromingen als in Limburg of met de droogte zoals afgelopen zomer. Ook draagt dit bij aan een gezondere leefomgeving.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer