Meerderheid Noord-Hollandse Staten wil bodemdaling veenweide in 'volle snelheid' remmen

De Noord-Hollandse Statenpartijen D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP hebben zich kritisch geuit over de voortgang in de veenweide om CO2-uitstoot te reduceren en hiermee de bodemdaling te remmen. Volgens de fracties gaat het om 'wikken en wegen', 'polderen' en 'pappen en drooghouden'. Een amendement waarin zij verzoeken om in volle snelheid maatregelen te nemen tegen de bodemdaling is aangenomen door een meerderheid van Provinciale Staten.

Meerderheid+Noord%2DHollandse+Staten+wil+bodemdaling+veenweide+in+%27volle+snelheid%27+remmen
© Ida Hylkema

In de Noord-Hollandse Provinciale Staten werd eerder deze week de veenweidestrategie besproken. Noord-Holland moet in 2030 0,09 megaton uitstoot van broeikassen uit veenweidegebied reduceren. De provincie telt zo'n 14.500 hectare aan agrarische veenweidegebieden, grofweg gelegen in Laag Holland en het Groene Hart. Met onder andere het verhogen van het grondwaterpeil moet het doel worden gehaald.

Daarnaast wordt in Noord-Holland onder andere geëxperimenteerd met klei in veen, waarbij klei vermengd met water wordt uitgereden over de veenweide en natte teelten als lisdodde en azola. De teelt van azola is mislukt omdat de azolakever de plantjes opat. Ook andere proeven met natte teelten zijn onduidelijk en onzeker. Vooralsnog levert het ook geen verdienmodel op. De verwachting dat natte teelten grootschalig gaan bijdragen aan reductie van de CO2-emissie is voorlopig naar beneden bijgesteld.


'Woningen zakken zich een ongeluk'

Als een van de redenen om het proces te bespoedigen, stelt SP dat woningen 'zich een ongeluk zakken' door de veenweideproblematiek. Statenlid Willemien Koning (CDA) vindt juist dat meer onderzoek nodig is voordat de aanpak kan worden versneld. 'We kunnen niet versnellen als er nog veel onduidelijk is over welke actie tot resultaat leidt. Het tegengaan van bodemdaling is en blijft complexe materie.'

Het CDA-Statenlid pleit voor een bottom-up-aanpak, door keukentafelgesprekken met boeren te houden. Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) vraagt zich af waar 'we elkaar de laatste drie jaar hebben verloren'. 'We doen niets anders dan aan de keukentafel van boeren en andere inwoners zitten. Maatwerk kun je alleen maar leveren als je met elkaar aan de keukentafel zit.'


'Concrete doelstellingen ontbreken'

Oppositiepartij CDA is een van de tegenstemmende partijen om de veenweidestrategie te veranderen in een veenweideverkenning. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP willen dit, geven ze aan in het amendement, omdat 'het document niet voldoet aan de verwachtingen en ambities van Provinciale Staten'. 'Daarom kan dit document niet gezien worden als dé Noord-Hollandse strategie. Er ontbreken concrete doelstellingen en instrumenten per gebied.'

Volgens Koning is het stuk door het aangenomen amendement 'onrealistisch, onwenselijk en door complexiteit niet haalbaar'. Ook Forum voor Democratie (FvD) is tegen. Volgens de partij worden boeren nog verder in de problemen gebracht door 'voor tientallen miljoenen euro's aan brak water' in het gebied te pompen om CO2 te reduceren. FvD stelt dat de biodiversiteit 'naar de haaien' gaat.

Coalitiepartij VVD staat achter het veenweideplan. 'Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Als overheid moeten we ervoor zorgen dat we de boel op orde hebben, bijvoorbeeld dat ondernemers weten welke maatregelen bij welk type bodem effectief zijn. Vervolgens is het aan hen om te kijken wat het beste bij hun bedrijfsvoering past', geeft Statenlid Bas de Wit (VVD) aan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  2° / -3°
  10 %
 • Zondag
  1° / -1°
  10 %
 • Maandag
  2° / -3°
  10 %
Meer weer