Raad van State beslist over voortbestaan Groningse geitenhouderij

Het zal erom spannen of een geitenhouderij met ruim vijfhonderd geiten in het Groningse Rottum kan blijven bestaan. Het bedrijf draait intussen al vier jaar. Na klachten van omwonenden besliste de Groningse rechtbank dat de omgevingsvergunning voor het houden van geiten onterecht was verleend. De Raad van State moet nu beoordelen of de rechtbank het wel bij het rechte eind had.

Raad+van+State+beslist+over+voortbestaan+Groningse+geitenhouderij
© Dirk Hol

En daar zijn twijfels over bij de raad, zo bleek dinsdag tijdens een zitting. De vergunning sneuvelde bij de Groningse rechtbank, omdat de geitenhouderij op die plek in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Maar de Raad van State constateert dat de rechtbank daarbij mogelijk naar het verkeerde bestemmingsplan heeft gekeken. Er was namelijk een planherziening geweest. Als daaraan zou zijn getoetst, dan zou het niet strijdig met het bestemmingsplan zijn.

Dat betekent de welbekende strohalm waaraan de geitenhouderij zich kan vastklampen. 'Als de uitspraak van de rechtbank overeind blijft, dan moet ik stoppen', zegt de geitenhouder. 'Dan ga ik verder als veehouder.' Intussen heeft gemeente Het Hogeland na de vernietiging van de vergunning door de rechtbank besloten dat er geen nieuwe vergunning meer wordt verleend. Bovendien geldt er intussen een gemeentelijke geitenstop die het voortbestaan van de geitenhouderij belet.

Als de raad beslist dat de vergunning niet in strijd is met het bestemmingsplan, dan herleeft de vergunning. De nieuwe weigering door de gemeente en de plaatselijke geitenstop kunnen dat niet verhinderen. Dan is er toch toekomst voor het bedrijf, ook al wordt daarmee de overlast voor de buren niet weggenomen. Die wonen op nog geen 50 meter afstand. De GGD en het RIVM vinden een afstand van minstens 250 meter wenselijk uit voorzorg.


Gezondheidsrisico's

Volgens de Groningse rechtbank was de gemeente weliswaar niet verplicht om een milieueffectrapportage (MER) te maken, maar dat had wel voor de hand gelegen vanwege de onzekerheid over de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. De gemeente had geen MER gemaakt en dat was voor de rechtbank ook een reden om de vergunning te vernietigen.

De raad twijfelt ook aan dit oordeel van de rechtbank. Een van de staatsraden meldde dat de raad gemeenten nog wel enige ruimte laat voor een eigen beoordeling. Juist omdat er nog geen wetenschappelijke zekerheid is dat geitenhouderijen de volksgezondheid aantasten. Al zijn er wel sterke indicaties dat er effecten zijn. In dat geval gaat de raad minder ver dan de meeste Nederlandse provincies die intussen uit voorzorg een geitenstop hebben ingevoerd.


Zaken voor zich uitschuiven

Ondanks de vernietigde vergunning is de geitenhouderij nog steeds actief. Buren stapten naar de gemeente om het bedrijf te laten stilleggen, maar de gemeente weigerde in te grijpen. 'Ze pakken niet door. Ze schuiven de zaken voor zich uit', klaagde een van hen.

'Dat heeft een enorme impact op ons leven', aldus de buurman die zelf veehouder is. Een gang naar de voorzieningenrechter had voor de buren geen succes. De voorzieningenrechter vond ingrijpen niet meteen noodzakelijk zolang de Raad van State nog naar de zaak kijkt. Die doet binnen enkele maanden uitspraak.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer