Kansen voor meer biodiversiteit in Veenkoloniën

Gebiedspartijen in de Gronings-Drentse Veenkoloniën zien kansen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten door het anders beheren en inrichten van het landschap. Zij richten zich vooral op groenblauwe dooradering zoals bermen, akkerranden, water en waterkanten en het toevoegen van struweel.

Kansen+voor+meer+biodiversiteit+in+Veenkoloni%C3%ABn
© Nieuwe Oogst

Door bermen of slootkanten bijvoorbeeld minder vaak te maaien krijgen kruiden de kans om te bloeien en kunnen insecten en kleine dieren overleven. De natuur krijgt door dit ecologisch beheer weer kans om zich meer te ontwikkelen.

De landschapsstructuren in de Veenkoloniën zijn goed bewaard gebleven. De historische diepen, zijkanalen en sloten, oevers, bermen en akkerranden bieden kansen voor het versterken van de biodiversiteit. Het zijn plekken waar planten en dieren kunnen schuilen en waarlangs ze zich kunnen verplaatsen. Ook dragen ze bij aan de belevingswaarde van het landschap.


Groenblauwe dooradering

Door deze groenblauwe dooradering een streekeigen invulling te geven en te koppelen aan de landbouwopgave kan de biodiversiteit worden vergroot, stellen de partijen. Zij hebben in het plan 'Ontwikkelkaders groenblauwe dooradering in de Veenkoloniën' de bestaande groenblauwe landschapselementen in beeld gebracht.

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is voor de Veenkoloniën een streefbeeld geschetst hoe het gebied er in 2030 uit moet zien. Het verkennen van de mogelijkheden voor een groenblauwe dooradering is hierbij een belangrijk onderdeel. Het streven is om in 2030 meer overgebleven hoekjes land te gebruiken als natuurlijke hotspots en wegen en wijken ruimte te geven voor een netwerk van bloeiende bermen en waterkanten.


Gemeenten en waterschap

Gemeenten Stadskanaal en Aa en Hunze zijn gestart met pilots om te werken volgens ecologische principes. Met betrokken partijen wordt getest hoe een ander beheer de biodiversiteit kan vergroten. Waterschap Hunze en Aa's beheert zijn bermen en oevers al ecologisch.

Landbouw- en natuurgedeputeerden Henk Jumelet van Drenthe en Johan Hamster van Groningen kregen onlangs het eerste exemplaar van het plan 'Ontwikkelkaders groenblauwe dooradering in de Veenkoloniën uitgereikt' door programmamanager Peter Gelling van de Agenda voor de Veenkoloniën.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  9° / 5°
  20 %
 • Maandag
  7° / 1°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / -5°
  10 %
Meer weer