Stikstofprogramma officieel vastgesteld, versnellingsaanpak volgt in 2023

Het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering is officieel vastgesteld. Het programma geeft invulling aan de Wet stikstofreductie en natuurverbetering die sinds 1 juli 2021 in werking is. De door de regering afgesproken versnelling van de aanpak is nog niet verwerkt in het programma.

Stikstofprogramma+officieel+vastgesteld%2C+versnellingsaanpak+volgt+in+2023
© Twan Wiermans

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering schrijft een programma met maatregelen voor om de natuur te versterken en de stikstofneerslag te verminderen. Daarmee is door het vorige kabinet (Rutte III) de basis gelegd voor de structurele stikstofaanpak. Het gaat hierbij enerzijds om maatregelen die de uitstoot van stikstof bij de bron aanpakken, zoals subsidieregelingen voor verduurzaming. Anderzijds om maatregelen om de natuur in en rondom stikstofgevoelige natuurgebieden te herstellen.


Alle sectoren – industrie, landbouw, verkeer en vervoer – leveren een bijdrage en nemen maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Een groot deel van deze (bron)maatregelen is al in ontwikkeling of in uitvoering. Er zijn landelijke maatregelen en maatregelen die gebiedsgericht worden ingezet.


Actualisatie in 2023

Vanaf medio 2023 wordt het programma geactualiseerd op basis van de dan beschikbare natuurdoelanalyses, monitoringgegevens en de verdere uitwerking van het coalitieakkoord. Het programma blijft daarmee de basis voor de structurele stikstofaanpak voor de verschillende sectoren als landbouw, industrie, verkeer en vervoer.


De verdere invulling zit onder meer in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In dit programma worden uitdagingen op het gebied van water, klimaat en natuur integraal en gebiedsgericht aangepakt. Door maatregelen te combineren, wordt gelijktijdig gewerkt aan natuurherstel, bodem- en waterkwaliteit en het tegengaan van klimaatverandering.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  17° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer