Stemming over geborgde zetels loopt vertraging op

De stemming in de Eerste Kamer over een initiatiefwetsvoorstel over de geborgde zetels bij de waterschappen is met een week uitgesteld. De stemmen over een ingediende SGP-motie staakten bij 34 voor en 34 tegen, waarna werd besloten de stemming over het voorstel ook tot volgende week dinsdag op te schorten.

Stemming+over+geborgde+zetels+loopt+vertraging+op
© Dirk Hol

Met het initiatiefwetsvoorstel wilden de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aanvankelijk het stelsel van geborgde zetels in de waterschapsbesturen afschaffen. Dit plan sneuvelde al in de Tweede Kamer door een aangenomen amendement van de ChristenUnie, GroenLinks en D66 waarin de geborgde zetels voor natuurbeheerders en boeren behouden bleven.

Het voorstel waarover de Eerste Kamer nog moet stemmen, brengt het aantal geborgde zetels wel terug van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuur. Door het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven komen bij de verkiezingen van de waterschappen meer zetels in het bestuur beschikbaar. De verplichte geborgde zetels in het dagelijks bestuur van het waterschap komen te vervallen.


In een motie verzocht de SGP in de Eerste Kamer om in het voorstel toch geborgde zetels voor het bedrijfsleven op te nemen. Bromet en De Groot willen daar geen gehoor aan geven. Een stemming over de motie staakte, mede door afwezigheid van zeven Eerste Kamerleden, op 34 voor en 34 tegen. Daardoor moet er volgende week dinsdag opnieuw worden gestemd.


Invoering voor verkiezingen

De Eerste Kamer besloot na weer een nieuwe stemming, die uitviel in 38 voor en 30 tegen, om volgende week ook pas over het initiatiefwetsvoorstel te stemmen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat had de senaat al gewaarschuwd dat verdere vertraging invoering van de initiatiefwet voor de waterschapsverkiezingen van 2023 bemoeilijkt. Daarvoor moeten dan nog diverse procedures worden doorlopen, terwijl de politieke groeperingen zich uiterlijk 19 december kunnen registreren voor die verkiezingen.

Volgende week wordt ook over een tweede motie van GroenLinks gestemd. Deze beoogt een gefaseerde inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Als de wetswijziging niet uiterlijk op 19 december 2022 wordt gepubliceerd in het Staatsblad, dan verandert er voor de komende waterschapsverkiezingen alleen dat er geen geborgde zetels meer in het dagelijks bestuur zitten. De andere wijzigingen gaan dan in bij de waterschapsverkiezingen van 2027.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  75 %
 • Donderdag
  4° / 0°
  20 %
Meer weer