Waterschappen waarschuwen voor volgende crisis

De Unie van Waterschappen pleit ervoor om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland. Op die manier kan er na de stikstofcrisis een watercrisis worden voorkomen.

Waterschappen+waarschuwen+voor+volgende+crisis
© Twan Wiermans

De Unie van Waterschappen schoof maandag aan bij het stikstofoverleg tussen betrokken ministers, provincies en gemeenten, onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. 'Met een goede stikstofaanpak kunnen we een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd voorkomen', zei voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen.

Volgens Van der Sande is stikstof een van de onderwerpen waar Nederland tegen de grenzen is aangelopen. 'Het stikstofdossier is pas politiek urgent geworden vanwege een gerechtelijke uitspraak en stokkende vergunningverlening. Ditzelfde dreigt ook met de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water, die Nederland verplicht om in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Waterschappen werken hier hard aan en hebben tegelijk andere overheden nodig om deze doelstelling te halen.'

Blij met intentie

Waterschappen zijn blij dat in het coalitieakkoord is afgesproken om in het Nationaal Programma Landelijk Gebied het natuur- en stikstofdossier in samenhang met de Europese doelstellingen voor klimaat en waterkwaliteit op te lossen. 'Wij zijn blij met deze uitgesproken intentie en willen er samen met het Rijk en andere partners voor zorgen dat we op deze manier voorkomen dat waterkwaliteit het volgende stikstofdossier wordt', licht Van der Sande toe.

Verder gaf de Unie van Waterschappen in het gesprek met Remkes aan dat ook de toenemende weersextremen zorgen voor ruimtelijke uitdagingen. De extreme droogte van deze zomer legt deze problematiek extra bloot. 'We moeten Nederland anders inrichten om water beter vast te houden en ons te wapenen tegen extreme hoosbuien en zeespiegelstijging. Dit vraagt om ingrijpende, ruimtelijke keuzes. Water en bodem moeten daarbij, zoals ook is afgesproken in het coalitieakkoord, sturend zijn.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  9° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  8° / 6°
  20 %
 • Woensdag
  6° / 5°
  20 %
Meer weer