Derogatiebeschikking bekend, LTO wil heronderhandeling

De derogatiebeschikking voor Nederland wordt woensdag verstuurd naar de Tweede Kamer. De gevolgen voor de gehele agrarische sector zijn groot, stelt LTO Nederland. De belangenbehartiger noemt de duidelijkheid die er nu is een 'hard gelag voor de sector' en pleit voor heronderhandeling.

Derogatiebeschikking+bekend%2C+LTO+wil+heronderhandeling
© Twan Wiermans

Niet alleen wordt volgens LTO kringlooplandbouw een utopie, ook het verbeteren van de waterkwaliteit wordt in de praktijk een halt toegeroepen. 'Daarbij krijgt het verdienvermogen van boeren en tuinders een grote klap te verduren. Dat geldt niet alleen boeren die gebruik maken en/of maakten van de derogatie, maar het verdienvermogen van de hele sector', schrijft LTO in een reactie op de nog te publiceren derogatiebeschikking.


Naast de afbouw van de derogatie worden er namelijk ook andere voorwaarden opgelegd. Bepaalde gebieden, volgens LTO onduidelijk gedefinieerd welke, worden extra hard getroffen. De beschikking heeft voorts ook een grote impact voor plantaardige sectoren vanwege het verlagen van de gebruiksnormen. De veehouderijsectoren krijgen te maken met een verlaging van de mestproductieplafonds.Tot slot zal ook de administratieve last verhoogd worden door invoering van extra voorwaarden op onder meer registratie van gebruik van mineralen. Hoewel nog verschillende onderdelen hiervan ingevuld moeten worden, is in ieder geval duidelijk dat dit verstrekkende gevolgen met zich meebrengt, stelt LTO.


Terug naar Brussel

Over de nadere invulling van de beschikking zullen nog gesprekken plaatsvinden. Volgens LTO is in ieder geval duidelijk dat de binnengehaalde (en de komende jaren afbouwende) derogatie een 'schijnoverwinning' is. 'Meer dan ooit heeft de sector behoefte aan perspectief. De Nederlandse overheid zal terug naar Brussel moeten om daar met de vuist op tafel te slaan en nog steviger te onderhandelen.'


De Europese Commissie benadrukt in de beschikking dat de insteek is om hiermee de transitie van de landbouw, zoals in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staat beschreven, te ondersteunen. Maar gezien alle onduidelijkheid rondom de invulling van het op stapel staande beleid, zal deze transitie een hele slechte start beleven, verwacht LTO. Onderdelen van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moeten nog uitgewerkt worden door de overheid.


Verontreinigde gebieden

Ook wat er volgens deze derogatiebeschikking precies tot 'verontreinigde gebieden' behoort, is onduidelijk en zal tot discussies leiden. De invulling van het beleid is dus nog onzeker en ondernemers weten niet waar zij exact rekening mee moeten houden, terwijl dit beleid wel al per 2023 in zou moeten gaan.


Volstrekt onwerkbaar, vindt LTO. 'De eerste gewassen voor volgend teeltseizoen zijn alweer gezaaid en afspraken met andere telers of afnemers voor 2023 zijn al gemaakt. Om dit alles nog schrijnender te maken, wordt nu deze derogatiebeschikking gepresenteerd. Het is daarom onontkoombaar om 2023 aan te merken als overgangsjaar; met vereenvoudigingen binnen het GLB en uitstel van middelvoorschriften binnen het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn tot 2024.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zondag
  1° / -2°
  10 %
Meer weer