LTO: vertrouwenscrisis platteland vraagt om urgentie bij kabinet

In de troonrede was terecht aandacht voor de grote zorgen bij boeren en tuinders in Nederland. Het kabinet moet de sector toekomstperspectief geven. Dat stelt LTO Nederland in reactie op de troonrede van koning Willem-Alexander.

Menig boerengezin voelt zich machteloos en radeloos door alles wat op hen afkomt. Ondanks alle beloftes over toekomstperspectief is nog steeds onduidelijk wat de economische, sociale en culturele impact wordt van de kabinetsplannen voor bijvoorbeeld water, klimaat en stikstof. De energiecrisis, die ook boeren en tuinders hard raakt, komt daarbovenop. LTO Nederland roept de leden van de Staten-Generaal in een brief op de zware kloof tussen het boerenerf en de politiek te overbruggen.

'Er heerst veel boosheid en onmacht onder de Nederlandse boeren en tuinders. Klap op klap krijgen ze te verwerken en het wenkend toekomstperspectief weet het kabinet nog altijd niet te geven. Het oplossen van deze vertrouwenscrisis tussen politiek en platteland vergt alle aandacht van het kabinet', aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.


Het stoort LTO dat het kabinet nog niet met de herkansing van de perspectiefbrief op de proppen is gekomen, zoals eigenlijk de afspraak was. De nieuwe brief is uitgesteld en nu het wachten is op een nieuwe minister van LNV, zal deze naar verwachting niet spoedig verschijnen. Tegelijk wordt wel verwacht dat de agrarische sector in minder dan acht jaar een transitie van ongekende omvang ingaat.

LTO vindt dat dit tijdpad te krap en ambitieus is. 'Er komt nu zoveel op de agrarisch ondernemers af, terwijl concrete cijfers van het te verwachten inkomensverlies en wat de overheid daartegenover zet als meerjarig verdienperspectief ontbreken. Pas als ondernemers daarover duidelijkheid krijgen, kunnen we pas spreken van landbouwperspectief', laat de organisatie weten.

Naast de vertrouwenscrisis doet LTO in haar brief aan de Staten-Generaal ook een aantal concrete voorstellen om aan het toekomstperspectief van de sector te werken.


Afhankelijk van arbeid

Het grootste thema voor de komende jaren is volgens LTO de afhankelijkheid van arbeid in diverse sectoren binnen de land- en vooral tuinbouw. Werknemers van buiten de Europese Unie blijven nodig en daarvoor wil de sector aan de slag met complete werknemerspakketten voor inkomen, huisvesting en scholing.

Voor de ambities op het gebied van klimaat is een groot fonds opgezet, maar een specifiek klimaatbudget voor de agrarische sector ontbreekt, vindt LTO. De organisatie pleit ervoor 1,5 miljard euro in te zetten voor maatregelen om de doelen voor de land- en tuinbouw te behalen. Om consumenten te stimuleren biologische producten af te nemen, is financiering nodig voor het 'Actieplan Biologisch'.


Belasting besparen

Doordat boeren en tuinders afhankelijk zijn van de natuur en het klimaat, schommelt het inkomen flink. Daarom pleit LTO ervoor om voor de land- en tuinbouw de middelingsregeling te behouden, waarmee te betalen belasting kan worden bespaard.

Om de kansen voor ondernemers die willen omschakelen naar multifunctionele landbouw te benutten, vraagt LTO jaarlijks 4,5 miljoen euro op de LNV-begroting.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer