Natuurplan De Wieden gaat door, boeren moeten buigen

Provincie Overijssel mag verder met het natuurplan bij Natura 2000-gebied De Wieden. Tien boeren bij Blokzijl hadden hiertegen een rechtszaak bij de Raad van State aangespannen, omdat het plan hun bedrijfsvoering verder zou beperken.

Natuurplan+De+Wieden+gaat+door%2C+boeren+moeten+buigen
© Persbureau Noordoost

Volgens de Raad van State heeft de provincie een evenwichtige belangenafweging gemaakt. De provincie beseft dat de aanleg van een moerasgebied en andere natuur nadelige gevolgen heeft voor boeren in dit gebied. De provincie mocht de balans echter in het voordeel van de natuur laten doorslaan, oordeelde de Raad van State woensdag.

Aanleiding voor deze rechtszaak is de vaststelling van een provinciaal inpassingsplan waarin een aantal maatregelen is neergelegd voor natuurverbetering in het Natura 2000-gebied. Voormalige agrarische grond wordt daar afgegraven voor de aanleg van een moerasgebied waar moerasbroedvogels een plek kunnen vinden. Verder wordt het kraggenlandschap versterkt.


Gevolgen voor de boeren

Voor de boeren betekent dit feitelijk een stop op uitbreiding. Voor een enkeling betekent het zelfs meer. Een boer aan de Duinigermeerweg in Blokzijl zal waarschijnlijk zijn veehouderij moeten opgeven. Voor hem dreigt onteigening als hij niet met de provincie tot een akkoord komt over verkoop van zijn bedrijf. Inmiddels heeft al een boer in het gebied zijn bedrijf aan de provincie verkocht.


De boeren zeggen niet te begrijpen waarom er zoveel voormalige landbouwgrond nodig is om de natuur in De Wieden te verbeteren. De Raad van State oordeelt dat dit al is aangegeven en toegelicht in het zogeheten beheerplan voor dit gebied. Dat staat nu niet meer ter discussie.


Landbouwschade

Volgens berekeningen van provincie Overijssel is er in enkele gebieden wel kans op landbouwschade door te hoge grondwaterstanden. De situatie wordt volgens de provincie continu gemonitord, zodat op tijd kan worden ingegrepen als er toch wateroverlast dreigt.

Een andere boer stelde bij de raad dat met het inpassingsplan het gebied als landbouwgebied geen toekomst meer heeft. Dat zal dan leiden tot waardevermindering als hij zijn bedrijf wil verkopen. 'Kun je niet verkopen, dan heb je geen pensioen', stelde hij eerder bij de raad.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  8° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / -3°
  10 %
 • Woensdag
  6° / -6°
  10 %
Meer weer