DLV: 'Onderneem nu actie voor hectaretoeslag 2023'

Melkveebedrijven die in 2023 in aanmerking willen komen voor een hectaretoeslag uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) doen er verstandig aan om nu al te kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Dat raadt DLV Advies aan.

DLV%3A+%27Onderneem+nu+actie+voor+hectaretoeslag+2023%27
© Pixabay

Een bedrijf in 2023 dat recht wil hebben op een hectaretoeslag van 60 euro tot 200 euro in het nieuwe GLB, moet mogelijk dit najaar al keuzes maken. Dat zegt Ap van der Bas, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. Om voor de toeslag in aanmerking te komen, moeten ondernemers per hectare minimaal vijf punten scoren in de categorieën klimaat, bodem en lucht, biodiversiteit en water en landschap.

Om de punten te halen kunnen ondernemers kiezen uit 21 eco-activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn langjarig grasland, vroeg oogsten van rooigewas, onderzaai vanggewas, verlengde weidegang en bufferstroken. Om te helpen bij het maken van keuzes ontwikkelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een simulatietool. Daarmee kunnen ondernemers uitzoeken welke activiteiten het beste bij de bedrijfsvoering passen.


Wat wordt er al gedaan?

'Ga op korte termijn met de simulatietool aan de slag', raadt de DLV-adviseur aan. 'De eerste stap is om per perceel te kijken welke eco-activiteiten er al worden uitgevoerd. Er kunnen meerdere eco-activiteiten plaatsvinden op hetzelfde perceel. Denk aan blijvend grasland en weidegang.'

De meeste bedrijven moeten nog extra maatregelen treffen, ervaart Van der Bas: 'Met name de categorie biodiversiteit is voor veel bedrijven een lastige categorie om aan voldoende punten te komen.'

Toch vindt Van der Bas het voor melkveebedrijven wel goed te doen om voldoende punten te halen. 'In het zevende nitraatactieprogramma (NAP) is een teeltvrije zone langs watervoerende sloten verplicht. Daar mag je niet bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Beweiden is wel toegestaan. Als je die stroken met klaver en kruiden doorzaait dan voldoen ze ook aan de bufferstrook eco-maatregelen. Daarmee scoor je punten binnen de categorie biodiversiteit.'

'Op deze manier is het geen verlies van teeltoppervlak omdat het gewoon mee te maaien en mee te weiden is', vervolgt de adviseur. 'De 2 meter uit het zevende actieprogramma betekent wel verlies van bemestingsruimte. Extra ruimte boven de 2 meter mag je ook niet bemesten, maar die ruimte mag je wel meetellen voor de totale bemestingsruimte. Bij bufferstroken op bouwland is er wel substantieel verlies van teeltoppervlak.'


Grasklaver voor meer premie

Voor wie de hoogste hectaretoeslag van 200 euro wil beuren, heeft Van der Bas een gouden tip. 'Wanneer je grasklaver inzaait, waarbij meer dan de helft uit klaver bestaat, voldoet het hele perceel aan de categorie vlinderbloemigen. Daarmee kom je makkelijk in de categorieën met een hogere toeslag terecht.

Voordelen van de grasklaver zijn dat het makkelijk in het ritme van het maaien past en er ook gewoon drijfmest opgebracht kan worden. 'Het enige mogelijke knelpunt in verband met derogatie is dat het meetelt in het bouwlandpercentage. Maar ook hier zijn oplossingen voor, bijvoorbeeld door samenwerking met een akkerbouwer. Klaver moet uiterlijk in september gezaaid worden, zodat het zich voldoende kan ontwikkelen voor de winter', besluit Van der Bas.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer