Onderzoekers nemen alternaria en coloradokever onder de loep

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) bekijken in het vierjarige onderzoek 'Vruchtopvolging in tijd en ruimte' welke risico's alternaria en de coloradokever kunnen opleveren voor de aardappelteelt.

Onderzoekers+nemen+alternaria+en+coloradokever+onder+de+loep
© Koos v.d. Spek

Alternaria en de coloradokever kunnen ondergronds overleven en later bovengronds schade aanrichten in de aardappelteelt. Doel van het project, dat Brancheorganisatie Akkerbouw financiert, is onder meer te ontdekken welke afstand de plagen kunnen overbruggen om voedselplanten zoals aardappelen te vinden.

De schimmelziekte alternaria is steeds moeilijker te beteugelen omdat er minder middelen voor de bestrijding beschikbaar zijn. Ook lijken de omstandigheden voor alternaria gunstiger te worden. De coloradokever, die oorspronkelijk uit Amerika komt, is vaker te vinden in Nederland en lijkt vooral goed te gedijen in warme zomers.


Eerste tellingen

De eerste tellingen van de coloradokever zijn in juni en juli uitgevoerd op proefvelden en bij zes akkerbouwbedrijven uit het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Elk bedrijf heeft een aardappelperceel dat grenst aan een perceel waar vorig jaar aardappelen stonden. Ook worden percelen beproefd waarbij dat juist niet het geval is.

We vonden meer coloradokevers op het perceel dat grensde aan een perceel waar vorig jaar aardappelen stonden

Bert Evenhuis, WUR-projectleider

Onderzoekers tellen aan de randen van beide percelen het aantal coloradokevers en brengen de ruimtelijke verdeling in kaart. Dat gebeurt in drie verschillende regio's. Verschillen zijn al gevonden. Bij twee bedrijven in het zuidoosten volgden de tellingen bij de perceelranden precies de hypothese.

WUR-projectleider Bert Evenhuis: 'We vonden meer coloradokevers op het perceel dat grensde aan een perceel waar vorig jaar aardappelen stonden. Bij de Flevolandse bedrijven troffen we geen kevers, dus daar kunnen we geen vergelijking maken. De analyse van de gegevens van het noordoosten volgt nog', licht hij toe. WUR herhaalt deze tellingen drie jaar.


Alternaria-aantasting

Vanaf nu gaan de onderzoekers de alternaria-aantasting en ruimtelijke verdeling ervan registreren op dezelfde locaties. Ook hier is de hypothese dat de aantasting groter is bij een aardappelgewas dat grenst aan een perceel waar vorig jaar aardappelen stonden.

Uiteindelijk hopen de onderzoekers na vier jaar tellen en registreren in 2025 de risico's van deze plaag en ziekte op de vervolgteelt te kunnen kwantificeren. Mogelijk dat met data de ziekte- of plaagdruk valt te relateren aan de afstand tussen de aardappelgewassen in twee opeenvolgende jaren. Dat kan belangrijk zijn voor akkerbouwers die kiezen voor strokenteelt, omdat de afstand gemiddeld kleiner is dan bij grote percelen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer