Met Kumar zonder residu meeldauw en alternaria bestrijden

De toelating van het biologische fungicide Kumar is uitgebreid met de vollegrondsteelt van (winter)wortelen. Zowel gangbare als biologische worteltelers hebben baat bij de effectieve bestrijding van echte meeldauw en alternaria. 'Een prettige eigenschap naast de goede werking is het ontbreken van residu', vertelt technisch specialist akkerbouw Harry Hansma van Certis.

Met+Kumar+zonder+residu+meeldauw+en+alternaria+bestrijden
Certis Belchim
© Certis

Meeldauw en alternaria zijn beslist geen vrienden van de biorational Kumar. Dit biologische fungicide maakt namelijk korte metten met de sporen en schimmeldraden van beide ziekten, die vrijwel ieder jaar de kop opsteken in de wortelteelt.

'Een kleine hoeveelheid vocht kan al voldoende zijn om de meeldauw een kans te geven', zegt Hansma. 'In de nazomer loopt de druk vaak gemakkelijk op. Ook alternaria kan zich dan sneller ontwikkelen.'

Loofkwaliteit

Echte meeldauw is gemakkelijk te herkennen aan het witte poederachtige schimmelpluis op de bladeren en stengels. De groeiremming en opbrengstschade door deze bladschimmel zijn volgens Hansma vaak groter dan telers denken. Hetzelfde geldt voor alternaria. 'Door deze aantasting wordt de loofkwaliteit snel minder, wat problemen geeft bij het oogsten. Loopt het hiermee uit de hand, dan kunnen planten zelfs totaal verdorren', stelt Hansma.

Een biorational als Kumar kan zowel solo als in combinatie met andere fungiciden schade voorkomen. 'Kumar is een fungicide op basis van kaliumwaterstof-carbonaat. Het werkt op basis van verschil in zoutconcentratie, zuurgraadverandering en inwerking van bicarbonaat-ionen op sporen en schimmeldraden', geeft Hansma aan.

Zodra schimmelsporen en -draden met de spuitvloeistof in contact komen, verschrompelen deze, legt de technisch specialist uit. 'De zoute oplossing onttrekt namelijk vocht aan de schimmels. Hierdoor heeft het zowel een preventieve als een krachtige curatieve werking en bestrijdt het meerdere schimmelsoorten.'

100 procent duurzaam

Worteltelers zijn volgens Hansma vooral blij met de curatieve kracht van Kumar. 'Daardoor kun je na een opgelopen infectie toch nog effectief ingrijpen. Een prettige eigenschap naast de goede meervoudige werking is het ontbreken van residu. Het middel is 100 procent duurzaam, heeft geen maximale residulimiet en is niet gevoelig voor resistentieopbouw. Daardoor is het flexibel inzetbaar en wint het nog steeds aan populariteit, ook onder biologische telers. Binnen teelten onder het label van Planet Proof levert toepassing zelfs een bonuspunt op.'

Kumar is geformuleerd als een goed oplosbaar granulaat. Het bevat een uitvloeier en een hechtmiddel voor een optimale verdeling en regenvastheid op het blad. Het is goed te combineren met andere chemische en biologische fungiciden. De adviesdosering voor solotoepassing is 3 kilo per hectare met een maximum van acht toepassingen per teelt. De spuitinterval bedraagt maximaal veertien dagen. Zuur de spuitoplossing niet aan, voeg geen extra uitvloeier toe en gebruik tenminste 500 liter per hectare om een goede gewasbedekking te realiseren.

'In gangbare teelten helpt Kumar om de hoeveelheid actieve stof en het residugehalte laag te houden', weet Hansma. 'Voor de laatste bespuitingen wordt het dan meestal solo toegepast. Bij hoge ziektedruk of al aanwezige meeldauw voegen telers het vaak toe aan een chemisch middel om een sterker effect te bereiken. In een tankmix met chemische middelen kun je de lage dosering aanhouden van 2 kilo per hectare. In biologische teelten adviseren wij om Kumar met de volle dosering van 3 kilo per hectare te combineren met een andere biologische fungicide.'

• Vind meer informatie op de website van Certis Europe


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Certis Europe

Certis Belchim

Certis Belchim is specialist in de ontwikkeling, registratie, marketing en verkoop van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en...

Lees verder »

Meer van Certis Belchim

Lees ook

Meer artikelen van Certis Belchim »

Artikelen over Certis Belchim