LTO Noord wijst verdere maatregelen rond Drentsche Aa af

LTO Noord ziet vooralsnog geen reden om boeren meer beperkingen op te leggen om het oppervlaktewater van de Drentsche Aa beter te beschermen. De huidige teeltvrije zone van 4 meter langs waterlopen en het toepassen van betere spuittechnieken voldoen volgens de organisatie goed.

LTO+Noord+wijst+verdere+maatregelen+rond+Drentsche+Aa+af
© Harry Tielman

Via het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa (UPDA) zijn de afgelopen jaren maatregelen ingevoerd en verbeteringsprojecten opgezet om overschrijdingen van de norm voor chemische middelen in het oppervlaktewater te voorkomen.

Desondanks werden er vooral na piekbuien in het voorjaar toch nog overschrijdingen aangetroffen bij het innamestation voor drinkwater in De Punt. Daarbij worden overigens ook chemische stoffen aangetroffen die al jarenlang niet meer worden toegepast.


Verwaaiing spuitmiddel

Volgens LTO Noord zijn met de ingestelde teeltvrije zones de emissies via verwaaiing van spuitmiddel grotendeels onder controle. Daarnaast passen boeren ook driftreducerende technieken toe als ze met de veldspuit het land op gaan. Deze maatregelen zijn effectief gebleken, stelt de organisatie.

Dat er toch nog overschrijdingen worden gemeten, wijt de land- en tuinbouworganisatie aan de klimaatverandering en de stortbuien die daaruit voortkomen. 'Maar we zijn inmiddels een proef begonnen om het infiltrerend vermogen van de bodem te verbeteren en met maatregelen om het afspoelen te verminderen', geeft beleidsadviseur Taeke Wahle van LTO Noord aan.


Greppels graven

Zo worden akkerranden ingericht om hemelwater beter te laten bezinken. Bijvoorbeeld door greppels te graven vlak langs slootkanten. De landbouworganisatie vindt niet dat er nog meer ingrepen nodig zijn. Zij verwerpt het idee van Natuur en Milieufederatie Drenthe dat de overheid een ruimtelijke zonering moet invoeren om de emissies naar oppervlaktewater in te dammen.


Dat zou alleen maar tot nog meer planologische beperkingen leiden, stelt LTO Noord vast. De bewering van de milieufederatie dat intensieve teelten toenemen in het gebied mist volgens LTO iedere onderbouwing.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer