Provincies verwachten lastige discussies over stikstofaanpak

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) denkt dat het niet gemakkelijk wordt om de stikstofplannen van het kabinet te verwezenlijken. De plannen vragen om nadere bestudering, stelt een woordvoerder van de samenwerkende provincies.

Provincies+verwachten+lastige+discussies+over+stikstofaanpak
© Dirk Hol

'We komen in een ingewikkeld maar noodzakelijk gesprek met alle betrokkenen. Het zal niet gemakkelijk zijn om concrete afspraken met elkaar te maken. Maar omdat we onze gebieden goed kennen en het samen doen, heb ik er vertrouwen in dat we zullen slagen', zegt de woordvoerder van het IPO. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof bracht vandaag haar beleidsbrief over de stikstofaanpak naar buiten.

'Over de doelstellingen van Natuur Netwerk Nederland op de kaart hebben de provincies al hun verbazing laten blijken.' Het Natuurnetwerk Nederland is de kaart van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.


Uitstoot

Provincie Limburg kondigde vandaag aan een claim in te dienen bij het rijk zodra duidelijk is welke maatregelen in de provincie moeten worden genomen om de uitstoot van stikstof fors terug te dringen. De provincie staat landelijk gezien procentueel voor de grootste opgave om deze emissie terug te dringen, gemiddeld met 52 procent. Per gebied kan dat verschillen. Op sommige plaatsen is het reductiedoel van stikstofemissie veel hoger gesteld, aldus een woordvoerster van verantwoordelijk gedeputeerde Geert Gabriëls (stikstof en natuur).

De provinciewoordvoerster benadrukt dat boeren, en zeker jonge boeren, perspectief moeten blijven houden. De provincie gelooft in transitie boven opkoop. 'We zijn al maanden in gesprek met de agrariërs, we weten hoe heftig dit is. Boeren, zeker jonge boeren, moeten zicht blijven houden op een toekomst.'


Generieke maatregelen

Gedeputeerde Erik Ronnes van Noord-Brabant zegt nog een aantal zaken te missen in de brief van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dan gaat het om maximaal inzetten op daling van stikstofemissie en -depositie door generieke landelijke maatregelen. 'Ook zijn er meer doelen dan alleen stikstof. Denk aan andere doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Deze ontbreken nog. Het Rijk heeft aangegeven dat die ook nog moeten ‘landen’ in de gebiedsprocessen.'

Gedeputeerde Staten van Fryslân missen een analyse in hoeverre de richtinggevende doelen kunnen worden behaald zonder het
middel van onteigening in te zetten. 'Het College is verrast over de impact van de combinatie van richtinggevende doelen. Het
College staat voor de Friese aanpak en wil gezamenlijk het stikstofprobleem en de doelen op gebied van klimaat en kaderrichtlijn water aanpakken.'

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth heeft in de beleidsbrief van Van der Wal een aankondiging van generieke maatregelen kunnen terugvinden. 'Maar het mag best nog wel een tandje meer. Heel Nederland staat aan de lat, anders gaan we de doelstellingen niet halen.' Ook van de voorstellen van een aantal provincies om de aanpak te versnellen via specifieke relatief eenvoudige maatregelen op agrarische bedrijven heeft hij nog niets kunnen terugvinden. 'Daar hebben we wel geld voor nodig.'

Hoewel provincie Groningen ten opzichte van heel Nederland een klein deel van de emissiedoelen hoeft te verwezenlijken, is de opgave ‘stevig’ en ‘urgent’. Dat zei de Groningse landbouwgedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. ‘Groningen is geen Drenthe, Gelderland of De Peel. Maar het zal maar op je erf gebeuren.’


Reductie Veenkoloniën

Wat opvalt is dat naast het enige stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek en het veenweidegebied, ook de emissie in de Veenkoloniën omlaag moet. De doelstelling in dit gebied is een verlaging van de emissie met 47 procent. ‘Daar keek ik van op. In de Veenkoloniën is nauwelijks veehouderij aanwezig. Het bestaat vooral uit mooie, lange velden en heel veel aardappels.' Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat hierbij ook al rekening is gehouden met water- en klimaatdoelen, stelde de gedeputeerde.

Hamster heeft vertrouwen in de gebiedsgerichte aanpak. ‘Dat is niet nieuw. Dat doe we al jaren, in Westerwolde bijvoorbeeld. En die methode werkt.’ De gedeputeerde spreekt van een ‘spannend jaar’. ‘Het is een stevige opdracht. Het rijk geeft ons vertrouwen. We moeten aan de slag. We kunnen niet wachten tot na de Provinciale Statenverkiezingen. Ik ga graag met de sector aan de slag.'
Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  23° / 10°
  5 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  5 %
 • Donderdag
  26° / 15°
  55 %
Meer weer