POV verbijsterd over nieuwe stikstofregels

Totaal verbijsterd is de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) over de stikstofplannen die vandaag naar buiten zijn gekomen. Ze spreken van een heksenjacht op boerenbedrijven en boerengrond, terwijl aan alle kanten duidelijk is dat de modellen en berekeningen niet deugen. De POV staakt de gesprekken met het ministerie.

POV+verbijsterd+over+nieuwe+stikstofregels
© Paul Poels

Volgens de POV ontbreekt daarnaast in de plannen een kosten-batenanalyse voor zowel de natuur als de landbouw. Dat de plannen aan alle kanten onder vuur liggen, is in de ogen van de organisatie dan ook terecht. Het mag niet zo zijn dat deze kabinetsplannen koste wat kost worden doorgedrukt.

De varkenshouderijsector heeft alle vergunningen in orde, stelt de POV. Aantallen dieren en ammoniakemissies zijn in beeld en de sector heeft al 80 procent ammoniak gereduceerd. Daarbij daalde de varkensstapel de afgelopen jaren van 14 naar 10 miljoen varkens. Op basis van het eigen plan Vitalisering Varkenshouderij geeft de sector invulling aan alle maatschappelijke wensen en dat plan is goedgekeurd door de overheid en veel andere partijen.


Ministerie luistert niet

De POV heeft zich altijd constructief opgesteld richting het ministerie en veel tijd en energie gestoken in gesprekken, leveren van input, over en weer informatie delen, waarschuwen en loslaten, maar het lijkt allemaal voor niets. 'Er wordt gesproken met ons, maar niet geluisterd. Er lijkt maar één doel: de veehouderij in Nederland moet koste wat kost krimpen. Dit doet geen recht aan alle inspanningen en investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan door onze boerenfamilies. Juist de varkenshouderij kan mee invulling geven aan het behalen van doelen op gebied van klimaat en circulariteit. We krijgen de kans niet.'

Voor de POV is de maat meer dan vol. De organisatie gaat haar tijd en energie steken in verdere verduurzaming van de sector en uitvoering van het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij. De varkenshouders ondersteunen bij het doorontwikkelen van sterke, duurzame bedrijven en een goed verdienmodel.


Gesprekken staken

De producentenvereniging staakt alle gesprekken over stikstofreductie met het ministerie en gaat de juridische basis rond rechten versterken. Dit houdt in dat de POV niet zal schromen om rechtszaken te zullen gaan voeren waar nodig. Jammer dat dit nodig is.

'Het wordt tijd dat het Nederlandse volk en politieke partijen opstaan en een einde maken aan deze manier van besturen van ons land', vindt de POV. 'Het eigen habitat- en stikstofbeleid van Nederland, de onszelf opgelegde onhaalbare doelen in de vorm van kritische depositiewaardes berekend met het onnauwkeurige model Aerius, draaien ons land de nek om. Er hoeft maar één ding te gebeuren: wetgeving aanpassen op basis van feiten, cijfers en haalbare doelen.

De POV steunt de aangekondigde actiedag op 22 juni dan ook.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer