1 miljoen euro voor verplaatsers Nieuwkoopse Plassen

Het provinciebestuur van Zuid-Holland wil dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar stellen om boeren rond de Nieuwkoopse Plassen te ondersteunen die willen verplaatsen. Volgens de provincie hebben enkele boeren hier plannen voor.

1+miljoen+euro+voor+verplaatsers+Nieuwkoopse+Plassen
© Rianne den Balvert

Gedeputeerde Staten willen de regeling eerst specifiek openstellen voor het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen. In dit gebied moet een aantal grote en urgente opgaven worden gerealiseerd, waaraan verplaatsing van bedrijven kan bijdragen. Denk volgens de provincie aan vermindering van de bodemdaling en CO2-uitstoot, verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit, de aanpak van stikstof en de verduurzaming van de blijvende landbouw.

Het gebied waar het om gaat, ligt direct naast het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. De provincie is er sinds 2020 aan de slag met boeren, Natuurmonumenten, waterschappen, gemeenten, provincie Utrecht en andere belanghebbende partijen om onder meer stikstof en bodemdaling aan te pakken.

'Doel is herstel van de natuur en een vitale toekomstbestendige landbouw. Maar landbouw zal niet meer op dezelfde manier of op iedere plek kunnen. Daarnaast is er meer ruimte nodig voor de boeren die blijven. Zij moeten immers maatregelen nemen en zullen bijvoorbeeld meer grasland nodig hebben voor hetzelfde aantal koeien. Boeren die willen verplaatsen, helpen dus bij het oplossen van deze vraagstukken', geeft landbouwgedeputeerde Meindert Stolk (CDA) aan.


Gebiedsgerichte aanpak

De subsidieregeling wordt opengesteld vooruitlopend op het gebiedsplan waar nog aan wordt gewerkt. De provincie moet dit inleveren bij het Rijk in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Stolk: 'Omdat enkele boeren nu al hebben aangegeven te willen verplaatsen, hebben we toch vast deze regeling ontworpen. We weten immers dat dit nodig is om het gebied toekomstbestendig te maken.'

Stikstofgedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) geeft aan dat de regeling een van de resultaten is van hoe de provincie samen met diverse gebiedspartijen werk maakt van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. 'Boeren hier in Nieuwkoop konden geen aanspraak maken op regelingen van het Rijk, terwijl verplaatsen wel zou helpen om de opgaven die spelen op te lossen.'


Hoge bijkomende kosten

Als die boeren al in aanmerking komen voor een rijksbijdrage, dan blijven zij zich volgens Baljeu geconfronteerd zien met hoge bijkomende kosten. 'Daarop hebben we deze regeling ontwikkeld, passend bij de vraag en de gebiedsopgave. We bekijken nog of de regeling de komende jaren ook voor andere gebieden in Zuid-Holland kan worden opengesteld.'

Daarnaast wil de provincie de regeling ook beschikbaar maken voor boeren die willen stoppen en de subsidiëring van hiermee gemoeide kosten. Hiervoor moet de Europese Commissie echter eerst toestemming geven. De procedure hiervoor is in gang gezet. Provinciale Staten moeten het subsidieplafond van 1 miljoen euro nog vaststellen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
 • Zondag
  22° / 12°
  10 %
 • Maandag
  21° / 12°
  20 %
Meer weer