5 vragen over mogelijkheden voor pensioen zelfstandigen

Het pensioenstelsel gaat de komende jaren op de schop. Waarom is dit van belang voor agrarische werkgevers en hun werknemers en wanneer speelt dit? Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen uitgelegd in vijf vragen.

5+vragen+over+mogelijkheden+voor+pensioen+zelfstandigen
© Nieuwe Oogst

Waarom komt er een nieuwe pensioenwet?

De arbeidsmarkt is sterk veranderd. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één baas. Ze veranderen vaker van baan, werken meer in deeltijd of werken een tijd voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van pensioen.

Daarbij is het huidige pensioensysteem gevoelig gebleken voor financiële schokken en een langdurig lage rente. De huidige regels in combinatie met de lage rente maken het voor pensioenfondsen vrijwel onmogelijk om de uitkeringen te verhogen, terwijl de vermogens en inflatie sterk toenemen.


Wat houdt de nieuwe wet in?

Alle werknemers bouwen in het nieuwe pensioensysteem een persoonlijk pensioenvermogen op vanwaaruit de pensioenuitkering wordt betaald na pensionering. Het pensioenvermogen en de pensioenuitkeringen ademen in het nieuwe systeem mee met de financiële en economische ontwikkelingen.

Ten opzichte van de huidige situatie gaat het verwachte pensioen eerder en sneller omhoog, als het goed gaat met de economie. De keerzijde is wel dat bij mindere economische omstandigheden de pensioenen minder kunnen zijn dan verwacht. Diverse maatregelen zijn ingebouwd om negatieve schokken te dempen.


Welke gevolgen heeft deze wet voor werkgevers in de land- en tuinbouw?

Deze wet heeft niet direct gevolgen voor agrarische werkgevers. Alle werkgevers in de land- en tuinbouw zijn verplicht aangesloten bij BPL Pensioen. BPL Pensioen moet ervoor zorgen dat zij voldoet aan de nieuwe wetgeving en hierover werkgevers en werknemers informeert. LTO en de vakbonden maken de komende periode wel afspraken over de invulling van de pensioenregeling volgens de nieuwe regels. En specifiek over de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen.


Biedt de wet mogelijkheden voor zelfstandig ondernemers om pensioen op te bouwen?

Het opbouwen van pensioen door zelfstandig ondernemers wordt aantrekkelijker gemaakt. De fiscale ruimte in de derde pijler, zoals het investeren in lijfrente of pensioenbeleggen, wordt bijvoorbeeld flink verruimd. Ook heeft het kabinet geregeld dat tijdelijke lijfrentes blijven bestaan.


Wanneer gaat dit stelsel in?

Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer gelden de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 7°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  20 %
Meer weer