DLV Advies: 'Bedrijfsbeëindiging is ook een ondernemerskeuze'

Waar het stoppen van hun veehouderijbedrijf door boeren eerder vaak als 'falen' werd gezien, wordt dat nu steeds meer als een 'normale' ondernemerskeuze gevoeld. Marco Hol van DLV Advies vindt dat een goede ontwikkeling. Al is het stoppen met een bedrijf, dat soms door generaties is opgebouwd, nog altijd een emotionele beslissing.

In een webinar van Nieuwe Oogst en DLV Advies gingen adviseurs van laatste genoemde bedrijf maandag in op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Over die regeling is nu een internetconsultatie gestart. Dat betekent dat individuele ondernemers, maar ook collectieven of andere partijen hun zienswijzen kunnen indienen. Mogelijk wordt de regeling daarna nog wat aangepast. De verwachting is dat de regeling in het laatste kwartaal van 2022 wordt opengesteld.


Voor de Lbv komen veehouderijbedrijven met productierechten in aanmerking. Dat kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zijn. Het is een vrijwillige regeling, de subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100 procent voor de door te halen productierechten en een vergoeding van 100 procent voor het waardeverlies van de productiecapaciteit (forfaitair).


50 mol stikstof

De veehouderijbedrijven moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zo moet de stikstofuitstoot van een bedrijf minimaal 50 mol per jaar bedragen. Uiteindelijk maakt de overheid een lijst met bedrijven die in aanmerking komen. Volgens Hol zijn voor de overheid de bedrijven met oudere stallen in de buurt van Natura 2000-gebieden het meest interessant.

De ligging van een bedrijf is van belang. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de overheersende windrichting. In Nederland is dat zuidwestenwind. Hol denkt dat op basis van de vereisten ongeveer de helft van de veehouderijbedrijven in aanmerking komt. Het budget is echter beperkt, dus of een bedrijf daadwerkelijk een aanwijzing krijgt, is sterk afhankelijk van het aantal deelnemers.

De regeling zelf is volgens de adviseurs van DLV Advies best overzichtelijk, maar er komt wel veel bij kijken. Adviseur Femke Klomp adviseert om, als een bedrijf mogelijk gebruik wil maken van de regeling, nu al te inventariseren wat de mogelijkheden van de locatie zijn. Herbestemmen van de locatie is een van de voorwaarden van de regeling en is vaak een langdurig proces.


Packagedeal

Klomp ziet het als specialist ruimtelijke ordening dan ook als een 'packagedeal'. Om deel te nemen aan de regeling moet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toestemming geven. Een bedrijf moet daarvoor aan diverse voorwaarden voldoen.

De gemeente moet echter mee willen werken aan herbestemming. Daarnaast is het volgens Hol belangrijk dat het financiële plaatje in kaart wordt gebracht met de financieel adviseur. Meedoen aan de regeling heeft bijvoorbeeld ook fiscale gevolgen.


Stoppersregelingen

Volgens Marco Hol wijzen eerdere stoppersregelingen uit dat ondernemers in de veehouderij er vrijwel nooit voor kiezen om in loondienst te gaan werken. Vaak gaan ze door als ondernemer met een andere bedrijfstak of ze gaan werken als zzp'er om de vrijheid 'om zelf beslissingen te nemen' te behouden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer