Vrijstelling voor beregenen rondom Peelvenen vervalt

Voor agrariërs rondom de Peelvenen vervalt over twee jaar de vrijstelling van vergunningen voor het beregenen van open teelten. 'Heel zuur', reageert Rianne van Helmond van ZLTO De Peel.

Vrijstelling+voor+beregenen+rondom+Peelvenen+vervalt
© Twan Wiermans

Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg stemden deze week in met het ontwerpbesluit om het Natura 2000-beheerplan Peelvenen aan te passen. Kort gezegd: de provincie prevaleert de belangen van de natuur boven die van de land- en tuinbouw.

Of in de woorden van gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks): 'De uitspraak van de rechter over beregening in de Peelvenen vraagt nu van ons om de natuurbescherming als primair vertrekpunt te nemen.'

Roijackers doelt op de uitspraak van de Raad van State in 2021. Die concludeerde dat de vrijstelling voor vergunningverlening om te kunnen beregenen met grondwater niet rechtmatig is, op grond van wetgeving rondom Natura 2000-gebieden. Provincies moeten flora en fauna in die gebieden beschermen. Vooral het veenmos in de Peelvenen lijdt onder watergebrek.


Overgangsperiode van twee jaar

Om de boeren en tuinders enigszins tegemoet te komen, stellen de waterschappen en provincies een intentieovereenkomst op voor een overgangsperiode van twee jaar. Die tijd hebben agrariërs om alternatieve maatregelen te nemen.

'Daar ligt een grote zorg', zegt ZLTO-portefeuillehouder Van Helmond. 'Straks zaaien we gewassen in en wordt het besluit later in het seizoen van kracht. Dan mag je niet meer beregenen. En twee jaar om bijvoorbeeld een subirrigatiesysteem aan te leggen of waterbuffers te creëren is niets. Bovendien is de 7.000 hectare landbouwgrond die dit treft in waarde gekelderd sinds de bekendmaking deze week.'


Zienswijzen indienen

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 25 mei zes weken ter inzage, dan kunnen zienswijzen worden ingediend. Dat gaan Van Helmond en co zeker doen. 'Drie jaar geleden zei de rechter al dat niet goed genoeg was onderbouwd dat beregening met grondwater geen nadelig effect heeft op de grondwaterstand van de Peelvenen. Vervolgens zijn er diverse onderzoeken gedaan en rapporten geschreven waarin conclusies zijn getrokken waar wij als sector niet achter staan.'

Natuurlijk zal onttrekking van grondwater invloed hebben, erkent Van Helmond. 'Maar dat is echt minimaal. Het mag volgens de rechter nul effect hebben. Dat vinden wij niet reëel. We doen allemaal ons uiterste best om hemelwater zo goed en kwaad als het kan vast te houden en beregenen alleen als het moet. Daar worden wij niet voor beloond, integendeel zelfs.'Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer