ZLTO pleit voor nieuw Brabants beregeningsbeleid

De Noord-Brabantse waterschappen hebben op 1 april besloten dat in bepaalde delen van de provincie dit voorjaar geen grasland mag worden beregend. De maatregel is een gevolg van de droogte in maart. ZLTO pleit voor afschaffing van dit verbod.

ZLTO+pleit+voor+nieuw+Brabants+beregeningsbeleid
© Vidiphoto

Het beregeningsverbod is vooral van kracht op de hoge zandgronden. Die gebieden hebben snel last van droogte. Het verbod geldt voor april en mei. 'We hebben gemengde gevoelens over het beregeningsverbod', zegt belangenbehartiger Johan Elshof van ZLTO.

'Aan de ene kant zijn we tevreden dat in grote delen van Noord-Brabant beregenen wel mogelijk blijft. Tegelijkertijd is het teleurstellend dat boeren in gebieden waar het verbod gaat gelden, de dupe zijn van een achterhaald systeem. We vinden dat dit tegen het licht moet worden gehouden.'


Grondwaterstand

Ieder jaar beslissen de Brabantse waterschappen op 1 april in welke gebieden grasland mag worden beregend in het voorjaar. Dat doen ze op basis van de grondwaterstand op die datum.

Deze regeling bestaat sinds 2014. Toen werd in grote delen van de provincie een flexibel beregeningsbeleid ingevoerd zonder voorjaars- en urenverbod. De mogelijkheid om op 1 april alsnog tot een beregeningsverbod over te gaan, was destijds een compromis. Voor 2014 was graslandberegening in het voorjaar in de hele provincie verboden.


Het flexibele beleid geldt niet overal. Voor boeren rond natte natuurgebieden geldt het beregeningsverbod nog steeds ieder jaar.


Momentopname

Volgens ZLTO is het beleid achterhaald. De belangenvereniging pleit voor afschaffing van het beregeningsverbod in het voorjaar en het beslismoment op 1 april. Elshof: 'Het grondwaterpeil op 1 april is leidend, maar dit is een arbitraire datum. Het is een momentopname. Maart was erg droog, dus op 1 april was de grondwaterstand laag. Maar misschien is april juist weer een natte maand en is het beregeningsverbod uiteindelijk niet nodig.'

Ook pleit ZLTO ervoor om het flexibele beregeningsbeleid overal in Noord-Brabant in te voeren, ook nabij natuurgebieden. 'Het huidige beleid doet geen recht aan de inspanningen van boeren om water te conserveren', vindt Elshof.

'Steeds meer boeren en tuinders kunnen aantonen dat ze goed omgaan met water', stelt de belangenbehartiger. 'Dat doen ze bijvoorbeeld door het watervasthoudend vermogen van hun grond te verbeteren of water vast te houden via stuwen of peilgestuurde drainage. Deze ondernemers moeten daarvoor worden beloond door te mogen beregenen als dat nodig is.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer