LNV-directielid: duurzaam bodembeheer vraagt om maatwerk

Hopelijk zijn bij het streven naar een duurzaam beheer van landbouwbodems verplichte maatregelen niet nodig, stelt Inge Lardinois. Ze ziet als directielid Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het ministerie van LNV meer in maatwerk. De grootste tijdsdruk ligt bij deze opgave bij de aanpak van klimaat, stikstof en de Kaderrichtlijn Water.

LNV%2Ddirectielid%3A+duurzaam+bodembeheer+vraagt+om+maatwerk
© Han Reindsen

'Nederland hoort niet tot de kopgroep als het waterkwaliteit betreft. We bungelen eerder onderaan', aldus Lardinois die woensdag sprak op de Nationale Bodemtop in Baarn. Volgens haar zal de kennisontwikkeling uit de laatste jaren op het boerenbedrijf toegepast moeten worden. 'We staan nu, plat gezegd, op het punt om al die theorie naar de praktijk te brengen. De boodschap zal op het boerenerf vertaald moeten worden.'


Veel onderdelen van de verduurzamingsslag kunnen zonder stress doorontwikkelen richting 2030, maar Kaderrichtlijn Water heeft in 2027 een deadline en de tijdsdruk op klimaat en stikstof dwingen de maatschappij en de boeren tot actie, denkt Lardinois.
Maatwerk wens van de sector

Uit de discussies en de paneldiscussie op de Nationale Bodemtop van 18 mei maakt Lardinois op dat maatwerk de wens van de sector is en dat die weg ook het beste resultaat oplevert. 'Bodems zijn zo verschillend. Ik hoop dat het daarom niet nodig is om bij gebrek aan resultaat met verplichte bodemmaatregelen te komen.'

Presentaties, workshops en discussies tijdens de tweede 'live' editie van de Nationale Bodemtop gingen over de vormen van duurzaam bodembeheer, waar het in 2030 over kan gaan. Dat betreft naast voedselproductie ook maatschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu, ecosysteemdiensten, water en klimaat.


Stapel met opgaven

Landbouwminister Henk Staghouwer toonde in zijn vooraf opgenomen openingswoord begrip voor de boeren en tuinders die in de stapel opgaven perspectief voor zichzelf zoeken. Ook hij wees erop dat met 'zoveel gebieden, zoveel grondsoorten' maatwerk nodig is en dat met de toepassing van kennis en samenwerking tussen veel partijen meer te halen is dan met generieke maatregelen.

In de plenaire sessie met alle deelnemers aan de Nationale Bodemtop legde presentator Inge Diepman keuzes voor aan de zaal vol adviseurs, beleidsmakers, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoekers en boeren. Om doelen te bereiken op het gebied van duurzaam bodembeheer koos de zaal voor de zekerheid van langetermijnbeleid en niet voor nieuwe wetgeving. Bij het extensieveren van teelten zagen meer bezoekers wat in samenwerking van veehouders en akkerbouwers en vergoedingen voor extensivering dan in verplichte rustgewassen.


Koppeling van doelen

Om telers mee te krijgen in duurzaam bodembeheer heeft het volgens de bezoekers aan de bodemtop vooral zin om de koppeling tussen regionale doelen en bedrijfsdoelen te leggen. Delen van kennis naar het boerenerf is zinvol, vinden de meeste deelnemers aan de top.

De beperking van de stortvloed van soms tegenstrijdige informatie en het teruggeven van de regie aan de boer, die zelf stuurt naar eigen en maatschappelijke doelen, stimuleert de transitie naar duurzaam bodembeheer, was de stemming op de top.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer