Regionale overheden onderzoeken ondergrond per helikopter

Provincies, waterschappen, waterleidingmaatschappijen en twee kennisinstellingen doen via een helikopter onderzoek naar de ondergrond. Volgend jaar vindt een studie plaats in provincie Groningen en de kop van Drenthe.

Regionale+overheden+onderzoeken+ondergrond+per+helikopter
© Leo de Vree

Hiermee willen de partijen potentiële wingebieden voor grondwater en de beschikbaarheid van zoetwater voor natuur, landbouw en bedrijven in kaart brengen. Daarnaast helpt de informatie bij het gericht nemen van maatregelen die de effecten van verzilting kunnen verminderen, geven de overheden aan.

Door klimaatverandering staat de beschikbaarheid van zoetwater onder druk. Langere periodes met weinig neerslag leiden tot droogte en een grotere vraag naar zoetwater. Daarnaast zorgt de zeespiegelstijging ervoor dat het (grond)water langzaam zouter word.


Kennis van groot belang

Om ervoor te zorgen dat op termijn de natuur, landbouw en bedrijvigheid zo min mogelijk schade ondervinden en dat er voldoende drinkwater beschikbaar is, is kennis van de ondergrond van groot belang, geven de regionale overheden aan.

Volgen de partijen is de huidige informatie over de ondergrond niet voldoende. 'Deze is gebaseerd op oude metingen die versnipperd over het gebied zijn uitgevoerd. Met het project Freshem-NL vindt daarom een nauwkeurige meting plaats.'


Metingen met helikopter

Vanuit een helikopter wordt de ondergrond tot maximaal 200 meter diepte in kaart gebracht. Langs de kust ligt de focus op het zoutgehalte van het ondiepere grondwater. In de overige gebieden wordt in kaart gebracht waar zoet grondwater aanwezig is. Alle metingen leiden tot een driedimensionaal beeld van zoet en zout grondwater in de ondergrond en de aan- of afwezigheid van kleilagen.

Het project wordt uitgevoerd in de kustprovincies in heel Nederland. Zeven provincies, zeven waterschappen, vijf waterleidingmaatschappijen en twee kennisinstituten werken daarin met elkaar samen. Provincie Fryslân treedt hierbij op als penvoerder. De provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen stellen gezamenlijk ruim 500.000 euro beschikbaar. De totale kosten zijn circa 6 miljoen euro. Het Deltaprogramma Zoetwater financiert de helft hiervan. Deltares en TNO voeren het project uit.

In Zeeland zijn enkele jaren terug vergelijkbare metingen uitgevoerd. Dit jaar vinden de voorbereidingen voor het onderzoek in Noord-Nederland plaats. Naar verwachting wordt er in 2023 gestart met het in kaart brengen van de ondergrond en zijn de eerste resultaten in 2024 beschikbaar.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer