'Voedselzekerheid en verduurzaming'

Een sterke Nederlandse land- en tuinbouw is van groot belang voor de mondiale voedselzekerheid. Die boodschap mocht ik deze week in de Tweede Kamer delen. Een sterke primaire sector in Nederland staat immers aan de basis van kennis en expertise die wereldwijd profijt opleveren en dus monden voeden.

%27Voedselzekerheid+en+verduurzaming%27
© Dirk Hol

De oorlog in Oekraïne laat zien dat voedsel geen vanzelfsprekendheid is. Van belang is dus dat verduurzaming altijd hand in hand gaat met economisch perspectief. We zitten in een transitie, maar het ondernemersperspectief kan daarbij nooit een sluitpost zijn, het is juist een centrale voorwaarde.

Dat is ook een belangrijk onderdeel van onze inzet op het stikstofdossier. Na het coalitieakkoord in december en de hoofdlijnenbrief in april heeft de Tweede Kamer zich afgelopen week uitgesproken over het stikstofbeleid.

In de stemmingen in de Tweede Kamer werd het stikstofbeleid met verschillende moties bijgestuurd. Terecht, want na het verschijnen van de hoofdlijnenbrief bleek dat er nog niet voldoende perspectief was voor boeren en tuinders. LTO heeft zich er daarom hard voor ingezet om de plannen van het kabinet bij te sturen. Met resultaat, er is meer aandacht voor het toekomstperspectief van agrarisch ondernemers.

We blijven maximaal inzetten op economisch perspectief voor agrarisch ondernemers

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland

Zo wil de Kamer de behaalde emissiereductie inzetten voor legalisering van de Programma Aanpak Stikstof-melders, zodat een aantrekkelijkere stoppersregeling ruimte biedt voor de blijvers. Ook moet niet de (vaak onhaalbare) kritische depositiewaarde, maar de toestand van de natuur centraal staan. En de Kamer vraagt aan het kabinet meer ruimte voor innovatie, zodat boeren handelingsperspectief krijgen, met financiële middelen vanuit de provincie en het Rijk.

De komende tijd komt meer duidelijkheid over de uitwerking van de kabinetsplannen. Economisch perspectief voor ondernemers is een cruciale voorwaarde voor succes. Daar blijven wij maximaal op inzetten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 3°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer