'Eenheid maakt ons sterk'

Eenheid maakt sterk, dat is wat leden me regelmatig op het hart drukken. Onderlinge solidariteit tussen boeren en tuinders is broodnodig als belangenbehartiger in alle sectoren en in elk gebied.

%27Eenheid+maakt+ons+sterk%27
© Dirk Hol

Dat blijkt luid en duidelijk uit de vele gesprekken tijdens onze ledenbijeenkomsten en de ledenconsultatie waar duizenden agrarisch ondernemers aan meedoen. Als LTO, met onze regio's, aangesloten organisaties en vertegenwoordiging in Brussel, maakt ons dat tot een 'unique selling point'.

Die eenheid is via samenwerkingsovereenkomsten geregeld. Zo ook voor onze varkenshouders. In 2018 werd de formele overeenkomst tussen POV, LTO Noord, ZLTO, LLTB en LTO Nederland getekend. Verlenging is aan de orde.

De LTO-organisaties en POV blijven samenwerken om één varkensgeluid te laten horen, schouder aan schouder en vertegenwoordigd op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Dat is wat betreft LTO Noord, ZLTO, LLTB en LTO Nederland de eenduidige conclusie na een intensief traject van bestuurlijk overleg en ledenconsultaties die vorig jaar plaatsvonden.

We zorgen voor verbinding tussen boeren en tuinders, maar we zoeken ook verbinding door samen met anderen op te trekken

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland

Als vereniging zijn we er voor onze leden. We zorgen voor verbinding tussen boeren en tuinders, maar we zoeken ook verbinding door samen met anderen op te trekken. Met brancheorganisaties, sectorale vakbonden en andere partners werken we aan verdienvermogen, zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, derogatie, gewasbescherming, cao's, stikstof en veel andere onderwerpen.

Eenheid wordt zo sterker, met aan de basis een gezonde LTO-vereniging en samenwerkend in 'Coalities van resultaatgerichte eenheid'.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer