Mais gedijt goed op mineralenconcentraat

Kunstmestvervangers zijn mogelijke alternatieven voor kunstmest in mais. Het toedienen is soms wel een uitdaging. Dat blijkt uit het demonstratieproject 'Grondig boeren met mais' in Noord-Brabant en bij Proefboerderij Vredepeel.

Mais+gedijt+goed+op+mineralenconcentraat
© WUR Open Teelten

Zo werd bij Jos en Lukas Verstraten in het Noord-Brabantse Westerbeek een demo aangelegd, waarbij een standaardbemesting van 30 ton runderdrijfmest met 30 kilo stikstof in de vorm van kunstmest in de rij werd vergeleken met andere meststoffen, zoals mineralenconcentraat en dikke fractie. Bij alle objecten werden de wettelijke normen als randvoorwaarde gesteld.

Daarbij gaat het niet alleen om de opbrengst en de kwaliteit van de mais, maar ook dat de stikstof goed wordt benut. Zo min mogelijk reststikstof moet achterblijven.


Proefveldmachine

In de demo zijn twee objecten aangelegd met 30 ton drijfmest volvelds aangevuld met 5 ton mineralenconcentraat in de rij. Dat laatste is geen eenvoudige opgave, weet Jos Verstraten: 'Voor rijenbemesting tijdens het zaaien is deze gift te veel en voor de drijfmesttank in de rij is dit te weinig.' Daarom is dit gedaan met een proefveldmachine, die dit wel kon toepassen.

Opvallend was de goede score van de volveldstoepassing

Brigitte Kroonen, onderzoeker WUR Open Teelten

Bij één object werd het mineralenconcentraat vlak na de zaai langs de rij toegepast, bij het tweede object pas in juni. In een ander object is 7 ton mineralenconcentraat gemengd met 28 ton drijfmest, wat vervolgens volvelds is uitgereden. Hier werd niet in de rij bemest.

Verder was er een veldje waarbij 10 ton dikke fractie voor de grondbewerking werd aangevuld met 5 kuub mineralenconcentraat langs de rij kort na de zaai en vervolgens ook 5 kuub langs de rij begin juni.


Verschillen gering

De gemiddelde drogestofopbrengst van de mais in het demoveld lag op 19 ton per hectare. De verschillen tussen de objecten waren gering waarbij het standaardobject met kunstmest in de rij net iets hoger scoorde.

Kwalitatief scoorde het veld met runderdrijfmest en mineralenconcentraat gemengd, zonder bemesting in de rij, het best. Dit gold zowel voor VEM (1.014), zetmeel (396) als ruw eiwit (69). Het object met mineralenconcentraat in de rij kort na zaai kwam op de tweede plaats met respectievelijk 1.006 VEM, 374 zetmeel en 62 ruw eiwit.

De standaardbemesting met kunstmest en het mineralenconcentraat in juni scoorden het laagst.


Conclusie

'De conclusie is dat er met de diverse reststromen goede mais is te telen. Voor een goede start van de mais is, zeker bij de lage bemestingsniveaus, stikstof in de rij bij zaai wenselijk', zegt Brigitte Kroonen van WUR Open Teelten.

'Opvallend was de goede score van de volveldstoepassing van rundermest gemengd met mineralenconcentraat. Het mengsel bleek bovendien volgens de analyse van het monster het slechtst te doen wat betreft stikstof', zegt Kroonen.

'De resultaten moeten niet te absoluut worden genomen. Het gaat hier om een demo. Je kunt niet zomaar op 0,5 ton aan opbrengstverschil harde conclusies trekken. Het verkennen van alternatieven voor de satellietbedrijven van 'Grondig boeren met mais' en de praktijk in de omgeving is het belangrijkste doel van het demonstratieproject.'


Stikstof goed benut

Opvallend is dat ook de stikstof goed werd benut in de verschillende objecten. De resthoeveelheid na mais was met 30 kilo stikstof per hectare in de bodemlaag van 0 en 90 centimeter laag. Bij de bemesting van mineralenconcentraat in de rij begin juni was de reststikstof 50 kilo. 'Mogelijk dat door de te late gift de stikstof niet allemaal is opgenomen', vervolgt Kroonen.


Daarom wordt de demo bij Verstraten dit jaar iets anders opgezet. Zo wordt naast een basisgift met runderdrijfmest het aanvullende mineralenconcentraat gesplitst in een gift van 3 ton bij zaai en een gift van 3 ton in juni standaard. Bij een ander veld wordt eerst gekeken of die gift nodig is.


Kosten toediening mestconcentraat is aandachtspunt

De kosten van het toedienen van mineralenconcentraat zijn in de ogen van melkveehouder Jos Verstraten uit het Noord-Brabantse Westerbeek een aandachtspunt. 'Iedere maiszaaier kan nu kunstmest zaaien. Voor 100 kilo kunstmest met 25 kilo werkzame stikstof betaal je 75 tot 100 euro per hectare.' Volgens Verstraten is het lastig om machines te ontwikkelen die kunnen concurreren met kunstmest tijdens het zaaien. Toch ziet hij perspectief: 'Bij de bemesting van mais in juni wordt op kniehoogte een speciale machine gebruikt. Die kan ook schoffelen, mest onderwerken en een groenbemester zaaien.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  50 %
Meer weer