Fries Landbouw Collectief dreigt met stoppen medewerking stikstofaanpak

Het Fries Landbouw Collectief dreigt met het stoppen van de medewerking rond de stikstofaanpak. Dat blijkt uit een brandbrief die acht landbouwpartijen vrijdag hebben gestuurd naar de provincie.

Fries+Landbouw+Collectief+dreigt+met+stoppen+medewerking+stikstofaanpak
© Gebiedscooperatie Westerkwartier

Aanleiding voor het schrijven van de brief zijn onder andere het Uitvoeringsprogramma Stikstof van de provincie en de uitlatingen van minister Christianne van der Wal voor natuur en stikstof (VVD) over de stikstofaanpak.

Gedwongen opkoop van veehouderijen in Friesland is onbespreekbaar, schrijven LTO Noord, Agractie, Kollektiven Beried Fryslân, Fries Grondbezit, NMV, DDB, FdF en AJF. Het collectief stopt alle medewerking per direct als de provincie 'deze harde randvoorwaarde' negeert.

Onteigening in media

Vrijwillige opkoop en verplaatsing zijn wat het landbouwcollectief betreft de enige opties om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens de partijen lopen emoties hoog op in de gebieden waar de stikstofopgave het grootst is en lopen agrarische ondernemers met angst en spanning over het erf, nu de term 'onteigening' steeds vaker valt in de landelijke en Friese media.


Verder eisen de organisaties dat landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven en latente vergunningsruimte niet moet worden ingetrokken. 'Om de landbouw te verduurzamen en natuurinclusiever te maken, om het platteland leefbaar te houden en om een sterke agrarische structuur te behouden is het van belang dat landbouwgronden opnieuw ten behoeve van de landbouw ter beschikking komen of blijven.'


Uitlatingen afkeuren

De partijen vragen de provincie de uitlatingen van Van der Wal over onteigening openbaar af te keuren. Ze vinden het 'ontoelaatbaar', 'stigmatiserend' en 'polariserend' hoe de bewindsvrouw in diverse media heeft opgetreden. 'Daarnaast zijn we totaal niet gediend van eventuele landelijke druk als het de minister niet snel genoeg gaat. Wij laten ons niet chanteren met 'middel' onteigening. Rome is ook niet op een dag gebouwd en wij zijn van mening dat eerst geïnvesteerd moet worden in een goed fundament zoals monitoring en legalisatie.'

Het Fries Landbouw Collectief verzoekt Provinciale Staten om binnen onder andere het IPO er voor te zorgen dat PAS-melders en andere boeren die te goeder trouw hebben gehandeld direct worden gelegaliseerd. Zonder legalisatie kunnen de gebiedsprocessen niet beginnen, vinden de partijen.

Ook willen ze dat in het stikstofdossier wordt afgestapt van Kritische Depositie Waarde als criterium. 'Daarvoor in de plaats gaan we naar de vraag hoe de natuur ervoor staat en welke drukfactoren daarbij een rol spelen.' Bovendien moeten dwingende instrumentaria zoals onteigening, bestemming en voorkeursrecht uit de voorstellen worden gehaald, schrijft voorzitter van het Agrarisch Jongeren Kontakt Fryslân Hendrik Galema namens de betrokken organisaties.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  17° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 12°
  40 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  10 %
Meer weer