NVWA ziet dalende naleving in toepassing van gewasbescherming

De naleving van wet- en regelgeving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten is tussen 2015 en 2019 met 15 procent gedaald. Het nalevingspercentage lag in 2019 op slechts 67 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

NVWA+ziet+dalende+naleving+in+toepassing+van+gewasbescherming
© Han Reindsen

Volgens de NVWA komt dat door onvoldoende kennis van de telers over de inhoud van de regels. Ook ervaren telers de voorschriften vaak als onduidelijk en onrechtvaardig. Daarnaast twijfelen ze aan het nut van benodigde investeringen om aan de regelgeving te kunnen voldoen.

Het onderzoek was een verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De analyse naar de achterliggende redenen van de lage naleving voerde de NVWA in 2021 uit. In het onderzoek keek de autoriteit ook naar de invloed van de sociale omgeving op de naleving.


Diepte-interviews

Het blijkt dat de invloed van collega's en afnemers groter is dan de persoonlijke omgeving. De analyse bestond uit zeven diepte-interviews met telers die actief zijn in de open teelten. Dat betreft de akkerbouw, vollegrondsgroente, fruitteelt, boomkwekerij en bloembollenteelt. Daarnaast voerde de NVWA een breed uitgezette online-enquête uit onder telers in de verschillende sectoren.

De autoriteit focuste in het onderzoek op drie verschillende driftreducerende maatregelen waaraan telers moeten voldoen bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelten: de 75 procentreductiemaatregel, gebruik van een kantdop en additionele driftreducerende maatregelen op het wettelijke gebruiksvoorschrift.


Vervolgacties

De vragen in de diepte-interviews en de enquête gingen over het kennisniveau, de eigen houding en de houding van de sociale omgeving ten opzichte van de regels en de naleving daarvan. Op basis van de onderzoeksresultaten gaat de NVWA een aantal vervolgacties ondernemen.

Zo moet er duidelijke informatievoorziening zijn over driftreducerende maatregelen en moeten regels beter worden geduid. Daar waar mogelijk onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving zich voordoen, zal de NVWA de regelgever hierop attenderen, zodat het eventueel kan worden aangepast.

Het bedrijf zocht voor de uitwerking van deze stappen de samenwerking met alle betrokken partijen om samen te werken aan de verhoging van de naleving. Een eerste overleg met de betrokken partijen heeft al plaatsgevonden, schrijft de NVWA.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  8° / 3°
  60 %
 • Zondag
  9° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
Meer weer